Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wybory zarządu osiedla - kworum niewymagane

Wybory zarządu osiedla - kworum niewymagane fotolia.pl

Rada Miasta nie mogła uzależnić ważności wyborów do zarządu osiedla od osiągnięcia kworum- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie, sygn. II SA/Go 740/18.

Rada Miejska dnia 30 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla.  Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowiły art. 35 i 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Prokurator Rejonowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na wskazaną uchwałę domagając się stwierdzenia nieważności tej uchwały. Prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, to jest art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy przez wskazanie w § 23 ust. 1 i ust. 2 uchwały wymogu kworum pomimo tego, że ustawa nie wprowadza dla ważności wyboru zarządu osiedla żadnego kworum, a zatem każde wybory, bez względu na frekwencję, będą ważne i wyłonią członków zarządu osiedla.

Sprawą zajął się WSA, który uznał, że skarga była zasadna. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż zestawiając treść § 23 ust. 1 i 2 statutu, dotyczących kworum niezbędnego dla dokonania wyboru zarządu osiedla, z brzmieniem art. 36 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, należy uznać zasadność zarzutu skargi. Przepis art. 36 ust. 2 stawy o samorządzie gminnym wskazuje, że czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom osiedla uprawnionym do głosowania, zaś bierne prawo wyborcze posiada nieograniczona liczba kandydatów. Ponadto statuuje, że wybór zarządu osiedla następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Przepis ten jest regulacją kompletną i nie zastrzega żadnego kworum dla ważności wyboru zarządu osiedla. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. II SA/Go 740/18.

Źródło: CBOSA 

Czw., 21 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek