Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konferencja w sprawie zmian klimatu COP24

Konferencja w sprawie zmian klimatu COP24 fotolia.pl

W grudniu br. w Katowicach odbędzie się  globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

30 października br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a sekretariatem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, przedłożoną przez ministra środowiska.

Rząd zgodził się na podpisanie porozumienia, którego celem jest określenie zobowiązań, jakie spoczywają na państwie goszczącym Konferencję w sprawie zmian klimatu – stanowi ono podstawę prawną do organizacji tego wydarzenia (chodzi m.in. o zasady uczestnictwa i obsługi konferencji klimatycznej). Porozumienie pomoże w sprawnej i bezpiecznej organizacji w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24), która odbędzie się w Katowicach.

Porozumienie ma charakter szczegółowy (wobec ogólnych zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w ONZ oraz statusu strony Konwencji), i reguluje aspekty organizacji w Polsce kolejnej sesji Konferencji Stron Konwencji, zgodnie z wytycznymi administracyjnymi ONZ.

W czasie negocjacji tekstu Porozumienia, Biuro COP (pomocniczy organ Prezydencji Konferencji Stron Konwencji) podczas dodatkowej sesji negocjacji klimatycznych, która odbyła się w Bangkoku na początku września 2018 r., ustaliło zmianę terminu rozpoczęcia Konferencji (z 3 na 2 grudnia 2018 r.). Przy czym  2 grudnia 2018 r. mają odbyć się pierwsze plenarne spotkania w ramach sesji sześciu organów Konwencji. W rezultacie określono termin Konferencji na 2 – 14 grudnia 2018 r.

Przewiduje się, że organizacja Konferencji w Polsce spowoduje zwiększenie świadomości społecznej w kwestii zmian klimatu i jego skutków oraz adaptacji do zmian klimatu, w tym realizacji postanowień Porozumienia paryskiego. Wydarzenie to będzie okazją do promowania polskich innowacyjnych rozwiązań, w tym zielonych technologii, rozwiązań dotyczących adaptacji do zmian klimatu, a także promocji ekomobilności i koncepcji leśnych gospodarstw węglowych w kontekście wdrażania postanowień Porozumienia paryskiego.

Organizacja Konferencji w Polsce umocnieni pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej oraz grupie regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych Europy Wschodniej. Polska będzie miała istotny wpływ na przebieg globalnych negocjacji, a także będzie mogła uczestniczyć w wielu kluczowych spotkaniach o charakterze politycznym poświęconych problematyce zmian klimatu, energetyki oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Źródło: KPRM

Śr., 31 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska