Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (7)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (7) fotolia.pl

Kontynuujemy temat raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Zgodnie z ust. 10 nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Inaczej niż w przypadku uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium ustawodawca nie wprowadził wyłączenia, że nie dotyczy to sytuacji, gdy po zakończeniu roku, zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny. W praktyce może zatem dojść do sytuacji, w której przed rozpatrzeniem raportu o stanie powiatu doszło już do odwołania zarządu a głosowanie w sprawie wotum zaufania czy odwołania zarządu, jeżeli wotum nie zostałoby udzielone, będzie dotyczyło składu zarządu, który za stan powiatu w roku, którego raport dotyczy, nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodnie z ust. 11 rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z nieudzielenia wotum zaufania, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.  

W odróżnieniu od głosowania o odwołaniu zarządu z powodu nieudzielenia zarządowi absolutorium czy głosowania w sprawie odwołania starosty na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, głosowanie w sprawie odwołania zarządu z powodu nieudzielania wotum zaufania będzie miało charakter jawny (ustawa w omawianym przypadku nie przewiduje głosowania tajnego a i sama rada nie może podjąć decyzji o głosowaniu tajnym z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 8a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

W praktyce może pojawić się problem wynikający z możliwego zbiegu przyczyn odwołania zarządu z powodu nieudzielania wotum zaufania oraz nieudzielania absolutorium – skoro ustawa przewiduje dwa różne sposoby głosowania wydaje się, że w takim przypadku nie będzie możliwe połączenie w jedno głosowania w sprawie odwołania zarządu.

Niedz., 18 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel