Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uroczyste obchody jubileuszu Związku Województw RP

Uroczyste obchody jubileuszu Związku Województw RP fot. zwrp.pl

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej ma 15 lat. Z tej okazji w Warszawie w dniu 28 listopada 2017r. odbyły się uroczystości jubileuszowe.

Spotkanie było również okazją, aby Związkowi Powiatów Polskich wręczyć okolicznościową statuetkę. Odebrał ją Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. Pięć lat wcześniej – na 10-lecie ZWRP, ZPP został uhonorowany Złotą Statuetką za współpracę i wspieranie regionów.

29 listopada br. odbyły się obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Tematem wiodącym była „Przyszłość samorządu terytorialnego”. Podsumowując dyskusję i odnosząc się do aktualnej sytuacji w Polsce, delegaci ZO ZWRP przyjęli Stanowisko w sprawie zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych.

- Przedłożona propozycja zmian Kodeksu wyborczego to kolejny przejaw odbierania samorządom kompetencji oraz dążenia  w stronę recentralizacji  państwa. Związek Województw RP podziela  tu zaniepokojenie Państwowej Komisji Wyborczej, która zwróciła uwagę na  wiele zagrożeń, związanych z  proponowanymi zmianami.  Utrata przez samorządy województw uprawnień do kształtowania okręgów wyborczych na rzecz powoływanego jednoosobowo Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, upolitycznienie Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzenie niezwiązanego z samorządem Korpusu Urzędników Wyborczych oraz brak w projekcie jakichkolwiek ograniczeń, co do przynależności osób odpowiedzialnych za organizację wyborów do partii politycznych a także wymogów związanych z ich doświadczeniem, stwarza realne niebezpieczeństwo zakłócenia procesu wyborczego, oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność i bezstronność nowych organów, odpowiedzialnych za wybory.

Szczególny niepokój Związku Województw RP budzi także tryb planowanych zmian, wykorzystujących poselską inicjatywę ustawodawczą z pominięciem konsultacji społecznych, przeprowadzany w pośpiechu, na niespełna rok przed nowymi wyborami samorządowymi. Efektem braku dialogu z samorządem w wymienionych aktach prawnych są liczne niedociągnięcia i błędy, wskazujące brak doświadczenia osób, przygotowujących nowe przepisy a także ich niezrozumienie dla specyfiki oraz roli samorządu terytorialnego w ustroju państwa.

Związek Województw RP zwraca się do Prezydenta RP o niezwłoczne podjęcie szerokich konsultacji na temat zmian zarówno w Kodeksie wyborczym, jak i ustaw dotyczących funkcjonowania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, a do Parlamentu RP o wstrzymanie prac legislacyjnych nad przedstawionymi projektami ustaw. Brak dialogu w tym zakresie skutkować będzie chaosem prawnym i kompetencyjnym, który uniemożliwi rzetelne przeprowadzenie wyborów samorządowych a także doprowadzi do dezorganizacji pracy poszczególnych ich organów – czytamy w stanowisku.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej to jedna z najmłodszych korporacji samorządowych w Polsce. Powołane w 2002 roku stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych. ZW RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP. Przedstawiciele ZW RP dbają, by projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na bliskość obywateli i znajomość codziennych bolączek mieszkańców regionów, opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Związek reprezentuje interesy województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmuje inicjatywy w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspiruje i podejmuje inicjatywy, mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, dba o współpracę międzynarodową regionów oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Źródło: www.wzp.pl, zwrp.pl

Pt., 1 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska