Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Nie” dla likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

„Nie” dla likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach fotolia.pl

21 listopada br. starostowie zebrani na Konwencie Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w Starachowicach, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia regulacji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, a także projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby, siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, które ukazały się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W ich ocenie w wyniku zaproponowanych zmian województwo świętokrzyskie, dysponujące jedną z najwyższych wartości przyrodniczych w Polsce (65,06% powierzchni to obszary prawnie chronione, w tym 14% to obszary Natura 2000), nie będzie posiadało instytucji ochrony środowiska o randze wojewódzkiej.

- Uważamy, że likwidacja tak ważnej instytucji o regionalnym zasięgu działania jest społecznie nieuzasadniona bowiem utrudni jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzenie uzgodnień wynikających z przepisów dot. ochrony środowiska i ochrony przyrody. A to negatywnie wpłynie na przyszłość procesów inwestycji, samorządów, przedsiębiorstw i obywateli – czytamy w stanowisku.

- Praca wysoko wykwalifikowanych ekspertów RDOŚ w Kielcach, doskonale znających specyfikację naszego regionu, pozytywnie wpływa na jakość dokumentów niezbędnych do oceny wpływu inwestycji na środowisko, wymaganych przez Unię Europejską przy udzielaniu dofinansowania, przez co udało się znacząco zmaksymalizować wydatkowanie funduszy europejskich – wynika ze stanowiska.

Zdaniem przedstawicieli samorządów proponowane akty prawne eliminują wypracowane w ciągu ostatnich 9 lat – wysoko ocenione i akceptowane – procedury środowiska. Zmiana dobrze działającego sytemu, opartego na 16 ośrodkach regionalnych przeczy idei zrównoważonego rozwoju, bowiem osłabi potencjał instytucjonalny województwa świętokrzyskiego.

Równie ważnym problemem jest kwestia wysoko kwalifikacyjnej kadry w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, posiadającej regionalną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko a także w zakresie ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody. Jak podają starostowie nowe przepisy nie wprowadzają systemowych rozwiązań kwestii pracowniczych, istnieje więc zagrożenie utraty zatrudnienia tejże kadry wraz z likwidacją Regionalnej Dyrekcji w Kielcach.

Dlatego Konwent apeluje o odstąpienie od planowanej likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, uznając tę zmianę za niezasadną i szkodliwą, niosącą daleko idące niekorzystne skutki prawne, organizacyjne i społeczne.

Pt., 1 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska