Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Umowa Partnerstwa: kiedy zatwierdzenie zmian?

Umowa Partnerstwa: kiedy zatwierdzenie zmian? fotolia.pl

O merytorycznych zmianach Umowy Partnerstwa, przedstawionych przez resort rozwoju w styczniu i w marcu br., pisaliśmy już naszym Czytelnikom (tutaj oraz tutaj). Modyfikacje Umowy nie wyszły na razie z etapu konsultacji. Projekt aktualizacji dokumentu 5 lipca był przedmiotem obrad Rady Ministrów. Tego dnia rząd proponowane zmiany przyjął, co umożliwiło rozpoczęcie formalnych negocjacji zmienionej Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

Co nowego?

Zakres korekt est szeroki. Dotyczy kwestii o charakterze strategicznym, wskaźników, zwiększenia koncentracji na wybranych sektorach polskiej gospodarki, wsparcia procesu inkubacji i przygotowania innowacyjnych projektów oraz wzrostu wykorzystania pomocy zwrotnej do 7 proc. Patrząc z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy, modyfikacje dotyczą głównie przedsiębiorców, czy szerzej ujmując - gospodarki.

Ważne jest odnotowanie, iż zgodnie z przyjętą Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w Umowie Partnerstwa poszerzono katalog tzw. obszarów strategicznej interwencji oraz ukierunkowano wsparcie finansowane z programów operacyjnych na miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz na obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Dodano zapisy dotyczące włączenia w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym w szczególności obszarów wiejskich oraz miast powiatowych o niskiej dostępności komunikacyjnej. Wprowadzono system wzmocnionego monitoringu interwencji na obszarach wiejskich.

Innego rodzaju modyfikacją jest umożliwienie zastosowania trybu pozakonkursowego we wszystkich celach tematycznych, jeśli tylko instytucja zarządzająca programem operacyjnym uzna to za warunek konieczny do realizacji danej osi programu lub danego typu działań. Każdorazowe zastosowanie trybu pozakonkursowego wymagałoby uzasadnienia przez instytucję zarządzającą (np. na podstawie doświadczeń z dotychczasowego wdrażania).

Komisja spolegliwa, ale i przeciwna

Podczas posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa 12 lipca przedstawiciel Komisji Europejskiej wyrazili zadowolenie z przyjęcia korekty Umowy Partnerstwa przez polski rząd oraz zadeklarowali dołożenie wszelkich starań, aby proces negocjacji przeszedł sprawnie. Dzięki toczącym się już nieoficjalnym konsultacjom wiadomo, że niektóre poprawki dokumentu zostały przez Komisję zaakceptowane. Przedstawiciele KE poinformowali jednak, że niektórym zmianom są przeciwni (np. zapisom dotyczącym odprowadzania wód gruntowych IV klasy).

Sob., 19 Sp. 2017 0 Komentarzy
Jarosław Komża
Redaktor Jarosław Komża