Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ministerstwo Sportu wydłużyło terminy składania i rozpatrzenia wniosków na zadania z zakresu upowszechniania sportu

Ministerstwo Sportu wydłużyło terminy składania i rozpatrzenia wniosków na zadania z zakresu upowszechniania sportu fotolia.pl

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach: Rządowego Programu „KLUB” oraz Programów: „Sport Wszystkich Dzieci”, „Sport dla Wszystkich”, Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Rządowy Program „KLUB”

Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.

To model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki można przeznaczyć na:

 • Organizację obozu sportowego.
 • Sprzęt sportowy.
 • Wynagrodzenie dla trenerów.

Więcej informacji na stronie: PROGRAM KLUB

Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie: „Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu „Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty do 7 kwietnia br.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Główne cele zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”:

 • promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej;
 • krzewienie idei fair play;
 • stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik;
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych;
 • zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

Więcej informacji na stronie: Sport Wszystkich Dzieci

Program „Sport dla Wszystkich”

Termin rozstrzygnięcia wniosków, złożonych w ramach programu „Sport dla Wszystkich” to 7 kwietnia br.

Główną ideą programu „Sport dla Wszystkich” jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

Główne cele Programu:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

Więcej informacji na stronie: Sport dla Wszystkich 

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Termin rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu został ustalony na dzień 9 kwietnia br.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Cele szczegółowe Programu:

 • zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 • wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 • kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 • tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
 • kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: www.gov.pl

Czw., 19 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś