Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak w urzędach pracy obsługiwać imigrantów?

Jak w urzędach pracy obsługiwać imigrantów? fotolia.pl

Resort polityki społecznej ogłosił w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój konkurs na opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelowej procedury obsługi imigrantów w urzędach pracy. Nabór wniosków wystartuje 1 października. Grono potencjalnych wnioskodawców jest bardzo szerokie. Mogą nimi być również jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne. Do zdobycia jest 1,5 mln zł, nie przy tym jest wymagany wkład własny. Do dofinansowania wybrany zostanie tylko jeden projekt. Celem konkursu jest przygotowanie publicznych służb zatrudnienia do obsługi imigrantów poprzez opracowanie zestawu wytycznych i praktycznych narzędzi możliwych do zastosowania w kontekście obowiązującego prawa, jak również uwzględniających odmienności kulturowe.

Jak napisano w regulaminie konkursu, obecnie skala cudzoziemców rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jest niewielka. W 2017 r. stanowili
nieco ponad 4 tys. osób - niecałe 0,3 proc. ogółu rejestrowanych w urzędach w Polsce. Na koniec 2017 r. w rejestrach bezrobotnych pozostawało blisko 3 tys. cudzoziemców – w tym z prawem do zasiłku 175 osób. Tylko w sześciu powiatach zarejestrowano więcej niż 100 cudzoziemców (najwięcej w Warszawie – ok. 680, w Białymstoku – ok. 230, powyżej 100 - w Krakowie, we Wrocławiu, w Lublinie i Łodzi, w Szczecinie - 94). W
2017 r. cudzoziemcy byli zarejestrowani w ponad 314 powiatowych urzędach pracy. Urzędnicy szacują, że wraz z przewidywanym stopniowym zwiększeniem skali napływu migrantów, głównie zarobkowych, przed publicznymi służbami zatrudnienia w niektórych regionach kraju staną nowe wyzwania związane z obsługą obywateli państw trzecich - klientów o specyficznych potrzebach, często odmiennych kulturowo i słabiej znających polski system.

Zmiany wprowadzone nowelizacją z 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poszerzyły katalog cudzoziemców uprawnionych do świadczeń z tytułu bezrobocia oraz usług i części instrumentów rynku pracy (np. dot. osób przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy czy też wiz w celu wykonywania pracy). Szczególną kategorią są bezrobotni cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową (uchodźcy i osoby, które otrzymały tzw. ochronę uzupełniającą). Kontakt z powiatowym urzędem pracy jest jednym z warunków realizacji Indywidualnego Programu Integracji (IPI), w ramach którego, na podstawie umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), uchodźca otrzymuje pomoc integracyjną. W ciągu ostatnich trzech lat programami było objętych ok. 300-500 osób rocznie.

21 września ministerstwo organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych. Więcej informacji o spotkaniu tutaj. A z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Źródło: efs.mrpips.gov.pl

Pt., 14 Wrz. 2018 1 Komentarz Dodane przez: Jarosław Komża

Komentarze

Jacek
0 # Jacek 2018-09-17 10:57
Juz władza zorientowała się i zdążyła konkurs anulować:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-11/
| | |