Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach. Jaki stan panuje po I połowie 2020 roku? Odpowiedź w nowej publikacji ZPP

Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach. Jaki stan panuje po I połowie 2020 roku? Odpowiedź w nowej publikacji ZPP .

372 podmioty lecznicze, podzielone na poszczególne grupy szpitali zostały poddane szczegółowej analizie w najnowszej publikacji ekspertów Związku Powiatów Polskich. Analiza ta przedstawia obraz procentowego wykonania planowanej liczby jednostek sprawoz­dawczych w ryczałcie PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej)1 na 2020 r. (Jl,i+1), wg stanu na 30 czerwca 2020 r., za okres styczeń-czerwiec 2020 r., dla szpitali zakwalifikowanych do I i II stopnia PSZ. Autorami publikacji są Patrycja Grebla-Tarasek i Rafał Rudka.

Analiza dowodzi, że we wszystkich typach szpitali (bez szpitali jednoimiennych) wartość wykonania ryczałtu za pierwsze półro­cze 2020 r. wahała się od 20,3 proc. do 59,4 proc (wartości procentowe odnoszą się do wykonania ryczałtu zaplanowanego na cały rok 2020). Z uwagi na tak duży rozdźwięk pomiędzy wartościami sytuacja poszcze­gólnych szpitali jest skrajnie różna. Niektóre z placówek bez problemu będą w stanie udzielić wszystkich świadczeń określonych w kontrakcie, inne zaś nie będą już miały możliwości nadrobienia zaległości jakie powstały w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. Również najwyższy uśredniony procent wykonania ryczałtu zanotowały szpitale II stopnia inne niż powiatowe (bez szpitali jednoimiennych). Najniższy średni procent wykonania ryczałtu wystąpił w jednoimiennych szpita­lach powiatowych II stopnia – przy czym trzeba zaznaczyć, iż w całym zestawieniu znalazły się wyłącznie dwie takie placówki.

W skali kraju stopień wykonania ryczałtu za okres styczeń-czerwiec 2020 r. w przypadku szpitali powia­towych i innych niż powiatowe I stopnia (bez jednoimiennych) sytuacja najlepiej przedstawia się kolejno w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim; najgorzej zaś w wo­jewództwach: lubelskim i śląskim. W przypadku szpitali powiatowych i innych niż powiatowe zaszerego­wanych do II stopnia (bez jednoimiennych) najlepiej sytuacja wygląda w województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim; najgorzej zaś w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, opol­skim i śląskim.

Na uwagę zasługuje też sytuacja szpitali jednoimiennych – w szpitalach tych wykonanie ryczałtu oscyluje w granicach 26 proc. planu. Z przedstawionych w zestawieniu podmiotów część szpitali (3) pełniły wyłącznie funkcję szpitali jednoimiennych udzielając świadczeń tylko pacjentom z COVID-19. Pozostałe ujęte w zestawieniu pełniły funkcje szpitali jednoimiennych jednakże udzielały świadczeń dla pacjentów z COVID-19 oraz świadczeń zakontraktowanych dla pacjentów innych niż z po­dejrzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Dane wykorzystane w raporcie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a zostały udostępnione Związ­kowi Powiatów Polskich przez Ministerstwo Zdrowia w ramach prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pełna treść publikacji dostępna jest tutaj.

Czw., 17 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska