Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak uzdrowić służbę zdrowia

Jak uzdrowić służbę zdrowia .

Zwiększenie wyceny świadczeń, przyspieszenie zmian prawnych w zakresie wzrostu środków na finansowanie ochrony zdrowia, wprowadzenie nowych zawodów medycznych – to niektóre z postulatów zmian w obszarze ochrony zdrowia proponowane przez XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich z rosnącym niepokojem obserwuje sytuację w sektorze ochrony zdrowia. Realizacja zadań publicznych na oczekiwanym przez mieszkańców poziomie wymaga adekwatnych środków finansowych. Dlatego powiaty oczekują podjęcia konkretnych działań, które pozwolą na realną poprawę sytuacji w ochronie zdrowia.

W konsekwencji wnoszą o niezwłoczny wzrost wyceny świadczeń o 15 proc. we wszystkich rodzajach świadczeń. Takie zwiększenie wyceny świadczeń, w ocenie ZPP, pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

Konieczne jest również przyspieszenie zmian prawnych w zakresie wzrostu środków na finansowanie ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 131c ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w 2019 r. planuje się przeznaczyć nie mniej niż 4,86 proc. PKB. Wskaźnik ten ma wzrosnąć do 6 proc. ale dopiero w 2024 r.

Kolejną kwestią są problemy kadrowe. Do deficytu lekarzy i pielęgniarek– zwłaszcza po wprowadzeniu standardów zatrudnienia – doszły obecnie trudności w obsadzaniu składów w karetkach. Od 1 stycznia 2018 r. w karetkach mogą jeździć wyłącznie lekarze ze specjalizacją w ratownictwie medycznym lub tacy, którzy w chwili wejścia w życie nowych przepisów rozpoczęli szkolenie w tym zakresie. Znaczące problemy z możliwością obsadzenia dyżurów, wynikające ze spadku liczby uprawnionych lekarzy mogących pełnić dyżury w specjalistycznych ambulansach, w efekcie spowodowały również spadek liczby samych karetek specjalistycznych i przekształcenie ich na karetki podstawowe – takie, w których miejsce lekarza zajmuje ratownik medyczny. Odbywa się to ze szkodą dla pacjentów. ZPP wnosi o rozszerzenie zakresu specjalizacji lekarzy uprawnionych do dyżurowania w zespołach ratownictwa medycznego, chociażby o internistów.

Istnieje ponadto potrzeba zwiększenia kadr medycznych oraz wprowadzenia nowych zawodów, których przedstawiciele mogliby odciążyć wysoko wyspecjalizowanych pracowników takich jak lekarze czy pielęgniarki. Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przewidujący możliwość kształcenia w tych zawodach na studiach niestacjonarnych, został 11 miesięcy temu skierowany do konsultacji publicznych i do dzisiaj nie ma żadnych postępów w tym zakresie. Jest to jedyny zawód medyczny, którego kształcenie odbywać się może wyłącznie w systemie stacjonarnym. Brak regulacji w niniejszym zakresie w praktyce uniemożliwia osobom wykonującym zawód opiekuna uzupełnienie wykształcenia i dokonanie zmiany wykonywanego zawodu.

Od lat występują problemy związane ze stwierdzaniem zgonu i ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W tym zakresie ZPP przedkłada stronie rządowej konkretne propozycje legislacyjne. Tymczasem resort zdrowia nie znalazł jeszcze rozwiązań na wspomniane problemy.

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska