Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można zrezygnować z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? – MZ odpowiada

Czy można zrezygnować z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? – MZ odpowiada fotolia.pl

Przepisy ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej nie przewidują trybu postępowania w przypadku rezygnacji z wybranego lekarza POZ, pielęgniarki POZ czy położnej POZ, gdy nie jest ona związana z wyborem nowego lekarza POZ, pielęgniarki POZ czy położnej POZ.

Rezygnacja może nastąpić poprzez złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego. Taka konkluzja wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Zdrowia na pytanie zadane przez przedstawiciela Związku Miast Polskich na czerwcowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

W odpowiedzi wskazano iż, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej pacjent ma prawo (nie obowiązek) wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w podmiotach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co istotne, pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru, nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych. Opłaty nie ponosi się, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy, a także w przypadku konieczności zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którym był pediatra, w związku z ukończeniem przez pacjenta 18 roku życia.

Przepisy ww. ustawy nie przewidują trybu postępowania w przypadku rezygnacji z wybranego lekarza POZ, pielęgniarki POZ czy położnej POZ, gdy nie jest ona związana z wyborem nowego lekarza POZ, pielęgniarki POZ czy położnej POZ. Należy jednak podkreślić, iż złożenie deklaracji stanowi oświadczenie woli świadczeniobiorcy, w konsekwencji powyższego ma on prawo do zmiany tego oświadczenia, a więc do wycofania przedmiotowej deklaracji.

W związku z powyższym rezygnacja może nastąpić poprzez złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ww. przepisem, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Przy czym zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie woli rezygnacji z wybranego lekarza POZ, pielęgniarki POZ czy położnej POZ świadczeniobiorca powinien złożyć świadczeniodawcy, do którego był zadeklarowany.

Odpowiedzi udzielił Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel