Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie. Pieniądze na wsparcie ubogich

Mazowieckie. Pieniądze na wsparcie ubogich fotolia.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, mazowieckiego RPO. Od 30 września samorządy mazowieckie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie działań kierowanych do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, tj. osób spokrewnionych lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, a także innych osób z najbliższego środowiska, niezbędnych dla udzielenia wsparcia.

No co można otrzymać dofinansowanie

Katalog możliwości obejmuje dwie grupy działań. Pierwsza sprowadza się do diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji. Z kolei druga grupa działań obejmuje szereg tzw. instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym. Ich stosowanie ma służyć nabyciu, przywróceniu lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Do instrumentów tych należą m.in. poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe; praca socjalna w różnych formach kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania); prace społecznie użyteczne; staże zawodowe, praktyki zawodowe; subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy); poprawa dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS; sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu policealnego włącznie; kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; czy zapewnienie usług asystenckich.

Ile można pozyskać

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi dla projektów OPS i PCPR 80 proc., a dla pozostałych projektów 95 proc. Na wsparcie w ramach konkursu przewidziano 36,8 mln zł. Szczegóły wymagań konkursowych można poznać tutaj.

Pt., 13 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża