Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o dotacji przedmiotowej do posiłków w barach mlecznych

WSA o dotacji przedmiotowej do posiłków w barach mlecznych fotolia.pl

Głównym celem dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych jest zapewnienie osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dostępu do tanich posiłków. Przedmiotowa dotacja, pomimo iż jej bezpośrednim beneficjentem jest przedsiębiorca, w istocie jako pomoc społeczna jest skierowana do osób żywiących się w barach mlecznych i to one powinny uzyskiwać korzyść w postaci obniżenia ceny posiłków. Dotacja jest bowiem przyznawana do posiłku, a nie do surowców zużytych do jego sporządzenia. Przedsiębiorca prowadzący bar mleczny jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu tej pomocy w ten sposób, że powinien on sprzedawać posiłki po cenie obniżonej o wartość uzyskiwanej od państwa refundacji części kosztów surowców zużytych do przygotowania tych posiłków - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. V SA/Wa 2647/16.

W wyniku czynności kontrolnych, przeprowadzonych u strony w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji przedmiotowych przekazywanych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za miesiąc listopad 2012 r., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania marży gastronomicznej do surowców użytych do sporządzania posiłków.

Przedsiębiorca będący właścicielem baru mlecznego prowadził ewidencję ilościowo - wartościową, z której wynika, że do surowców stosował marżę nie wyższą niż 30% wartości zakupionych surowców. Jednakże przedsiębiorca nie spełniał głównego celu, jakiemu służy przedmiotowa dotacja, gdyż stosowanie bardzo wysokich cen na pozostałe surowce nie wpływało w żaden sposób na obniżenie ceny posiłku. Stosując wysokie marże na surowce niedotowane i w efekcie mające wpływ na końcową cenę oferowanego posiłku, nie zachowała socjalnego charakteru dotacji. 

Pomimo, że ograniczenie stosowania marży nie wyższej niż 30% dotyczy jedynie  surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków wymienionych, to jednak przy ustalaniu marży nakładanej na surowce niedotowane należy mieć na uwadze, że dotowanie posiłków w barach mlecznych jest formą pomocy społecznej i przepisy rozporządzenia wprost odwołują się w tym zakresie do ustawy o pomocy społecznej. 

Celem dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych jest pomoc państwa w trudnych sytuacjach życiowych osobom i rodzinom. Zadaniem dotacji przedmiotowych do posiłków w sprzedawanych w barach mlecznych jest obniżenie ceny tych posiłków, tak aby został spełniony pomocowy charakter dotacji tj. zapewnienie dostępu do tanich, ciepłych posiłków osobom o najniższych dochodach. 

W niniejszej sprawie przedsiębiorca pobrał dotację nienależnie i wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem, albowiem w rzeczywistości posłużyła mu ona do poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast nie spowodowała obniżenia ceny sprzedawanych posiłków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. V SA/WA 2647/16.

Źródło: CBOSA

Pt., 15 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek