Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ochronie zdrowia ważne dla osób z niepełnosprawnością i świadczeniodawców

Zmiany w ochronie zdrowia ważne dla osób z niepełnosprawnością i świadczeniodawców fotolia.pl

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk sejmowy 2479).

Projekt ustawy przewiduje także zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. W tym celu proponuje się zmianę art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej polegająca na dodaniu pkt 1a zawierającego regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, tj. umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami w zakresie kwot zobowiązań NFZ wobec tych świadczeniodawców z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

W projekcie przewidziano również, że zmianę w art. 47  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej polegającą na dodaniu ust. 1b dotyczącego osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do katalogu osób uprawnionych do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych i bez uwzględnienia okresów ich użytkowania.

Projekt ustawy wprowadza zmianę w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poszerzającą katalog osób wymienionych obecnie w tym przepisie o grupę osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Po wejściu w życie projektowanej zmiany osobom tym będzie zatem także przysługiwało uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Pt., 4 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel