Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa decyzja czy zmiana decyzji?

Nowa decyzja czy zmiana decyzji? fotolia.pl

W przypadku gdy w obrocie prawnym funkcjonuje już decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt danej osoby w domu pomocy społecznej, to jej modyfikacje - związane tak ze zmianą kręgu podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłaty jak i jej wysokości obciążającej poszczególne podmioty - powinny odbywać się w trybie przewidzianym przez art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 12 lipca 2017 r. sygn. II SA/Rz 508/17.

Sąd wskazał, iż z punktu widzenia art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  takie rozwiązanie jawi się jako najbardziej racjonalne. Pożądane jest bowiem, by z uwagi na wzajemną spójność i przejrzystość rozstrzygnięć, sprawa opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej normowana była w całości jednym aktem administracyjnym, odpowiednio modyfikowanym w zależności od zmieniających się okoliczności stanu faktycznego sprawy, a nie całkowicie odrębnymi rozstrzygnięciami dla każdego podmiotu zobowiązanego do partycypowania w tej opłacie (a tym bardziej w odniesieniu do poszczególnych dotyczących takiego podmiotu kwestii, w tym tak jak w niniejszej sprawie, ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty bez określenia jej wysokości).

Źródło: CBOSA

Pon., 7 Sp. 2017 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel