Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak ubiegać się o środki z tytułu wzrostu zadań w roku 2020? - sukces ZPP

Jak ubiegać się o środki z tytułu wzrostu zadań w roku 2020? - sukces ZPP fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej 24 marca br. przekazało do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Termin opiniowania obiegowego został przewidziany do 25 marca br.

W dokumencie Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało następujące zmiany w stosunku do roku 2019:

 1. W ramach Kryterium I dotyczącego wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych odstąpiono od konieczności wypełniania szczegółowymi danymi wniosku a wskazano, że kwota dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych zostanie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020 na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

  Samorząd ubiegający się o środki w ramach tego kryterium będzie musiał jedynie złożyć wniosek w formie pisma adresowanego na Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 15 października 2020 r.

  Powyższe stanowi spełnienie postulatu Związku Powiatów Polskich, o czym szerzej można przeczytać tutaj.

  Jednakże Związek Powiatów Polskich zwrócił się do MEN o wyjaśnienie następujących wątpliwości, które pojawiają się jeszcze odnośnie tego Kryterium, na gruncie omawianego dokumentu:

  a) w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mają aktualnie ocenić konieczność złożenia pisma – wniosku dotyczącego tego kryterium? Samorządy nie mają bowiem dostępu do danych przekazywanych do SIO przez prowadzone przez siebie szkoły i placówki oświatowe, na co Związek Powiatów Polskich zwracał już uwagę MEN i sugerował zmianę tego stanu rzeczy. I pomimo, że Kryteria nie wymagają już składania wniosku w postaci zbioru danych z każdej prowadzonej przez samorząd jednostki oświatowej to w praktyce, także teraz będzie to wymagało od samorządów zebrania tych danych, właśnie na potrzeby oceny czy pismo-wniosek za rok 2020 ma rację bytu;

  b) ponieważ przyjęta forma składania wniosków może spowodować wątpliwości ZPP poprosiło, aby MEN wskazało jakiej treści pisma oczekuje i czy wystarczające w tym zakresie będzie zwrócenie się z prośbą o przyznanie środków z Kryterium I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.?

  Jak wynika z odpowiedzi MEN po pierwsze resort planuje udostępnienie raportu w strefie dla zalogowanych SIO obrazującego zmianę skali zadań oświatowych w trakcie roku w układzie subwencyjnym. Po drugie wystarczające będzie pismo z wnioskiem o przyznanie środków z Kryterium I- dofinansowanie  z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
   
 2. Skrócenie terminów składania wniosków:

  a) w Kryterium IV (odprawy) - do 18 września 2020 r. (w roku 2019 był to 11 października);

  b) w Kryterium V (pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych) - do 15 kwietnia 2020 r. (w roku 2019 był to 14 czerwca);

  c) w I turze w ramach Kryterium VI (doposażenia publicznych szkół i placówek) - do 30 kwietnia 2020 r. (w roku 2019 był to 31 maja).

  Związek Powiatów Polskich odnosząc się do terminów zaproponowanych w Kryterium V i VI zwrócił MEN uwagę, że w aktualnej sytuacji skrócenie ich do kwietnia, może okazać się rozwiązaniem nietrafionym. Biorąc pod uwagę także fakt, że zbliża się koniec miesiąca marca, mogą one być trudne do dotrzymania. Postulatem ZPP było więc przyjęcie następujących terminów:

  a) w Kryterium V – do 12 czerwca 2020 r.;

  b) w I turze w ramach Kryterium VI – do 29 maja 2020 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło wniosek o zrewidowanie omawianych terminów i zaproponowało, aby zarówno dla Kryterium V jak i w I turze w ramach Kryterium VI przyjąć datę – do 29 maja 2020 r. , co pozwoli na szybsze uruchomienie środków z rezerwy na wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych (kryterium V).

  Ponieważ powyższy opis dotyczy projektu Kryteriów, jak tylko dokument pojawi się w wersji wiążącej niezwłocznie o tym fakcie poinformujemy.
Pt., 27 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka