Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja ze styczniowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST

Relacja ze styczniowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

22 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Narodowego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

W ramach spraw różnych omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wniosek ZPP dot. uzupełnienia „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 07.2019  w sprawie wykazu czasopism naukowych.

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględniając wniosek Związku Powiatów Polskich, komunikatem z 18 grudnia 2019 r. uzupełnił "Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, z przypisaną liczbą punktów" o czasopisma pt. "Finanse Komunalne" oraz "Samorząd terytorialny". Oba czasopisma otrzymały po 20 punktów. Stanowią one ważne źródło wiedzy dla samorządowców i naukowców zajmujących się prawem samorządu terytorialnego.
   
 2. Wniosek ZPP dotyczący możliwości wykorzystania danych z SIO do wyliczania skali wzrostu zadań oświatowych (zagadnienie opisano tutaj)
   
 3. Wniosek ZPP dotyczący statusu osób mających przygotowanie zawodowe, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (zagadnienie opisano tutaj)
   
 4. Pisma Burmistrzów: Lwówka Śląskiego oraz Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie finansowania szkół niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
   
 5. Uchwała Rady Gminy Baboszewo w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących oświaty.

W ramach dyskusji w sprawach różnych przedstawiciele strony samorządowej:

 • pytali, czy w odpowiedzi MEN dotyczącej możliwości prowadzenia przez samorządy własnej polityki oświatowej MEN przywróci możliwość kształtowania sieci szkolnej?
  Wiceminister M. Machałek odpowiedziała, że MEN nie planuje się zmian w tym zakresie.
   
 • domagali się przekazania danych, ile samorządów wypłaca średnie wynagrodzenia wyższe niż gwarantowane ustawą albo podwyższa wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
  Dyrektor J. Jakubczuk wyjaśnił, że w piśmie (będącym odpowiedzią na pismo Rady Gminy Boboszewo) podał dane nt. osiągania przez nauczycieli tzw. średnich wynagrodzeń, a nie płac zasadniczych. Poziom nadpłat do średnich wynagrodzeń nauczycieli w skali kraju wynosi 1,7 mld zł.
   
 • zgłosili wniosek (ZPP) o przedstawienie wyników badań dotyczących efektywności nauczania i wychowania uczniów przez szkołę w zależności od jej wielkości, pisemnie przed kolejnym posiedzeniem Zespołu.

Zespół uzgodnił następujące dokumenty:

 1. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.
 3. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Omawiany był także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, który poza zmianami mającymi charakter doprecyzowujący, zakłada wprowadzenie rozwiązania w myśl, którego kurator lub organ nadzoru pedagogicznego będzie miał uprawnienia do przyznawania nagród z własnej inicjatywy z pominięciem trybu przewidzianego w rozporządzeniu (projektowany §9a). Zespół ustalił, że projekt zostanie uzgodniony pod warunkiem, że zapis §9a zostanie zawężony do nauczycieli sprawujących funkcję dyrektora lub pełniących obowiązki dyrektora.

Czw., 23 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka