Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bazy danych dot. zobrazowań – projekt nowego rozporządzenia

Bazy danych dot. zobrazowań – projekt nowego rozporządzenia fotolia.pl

Główny Geodeta Kraju przesłał do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia spowodowana jest w ocenie projektodawców dezaktualizacją przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, które wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikającą z dynamicznego rozwoju technologicznego. Rozwój ten powoduje, iż realizacja prac mających na celu aktualizację danych gromadzonych w opisanych bazach danych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w znaczny sposób ogranicza możliwość zastosowania nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na szybsze i mniej kosztowne opracowanie danych gromadzonych w pzgik, z jednoczesnym zapewnieniem ich wysokiej jakości.

Według autorów projektu regulacje w nim zawarte zapewnią znacznie większą uniwersalność technologiczną w zakresie pozyskania oraz opracowania danych gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, przy równoczesnym braku ingerencji w proces opracowania tych danych przez wykonawców. Proponowane przepisy projektu rozporządzenia standaryzują jedynie dane, które będą gromadzone w opisanych bazach danych, poprzez określenie ich parametrów jakościowych oraz kryteriów weryfikacji tych danych na etapie przyjmowania do pzgik.

Takie regulacje mają pozwolić na zastosowanie przez przedsiębiorców wypracowanego know-how, bez konieczności wpisywania się, często w sposób nieuzasadniony ekonomicznie, w szybko dezaktualizujące się przepisy ściśle definiujące proces produkcyjny po stronie wykonawców. 

Konsultacje publiczne projektu potrwają do 14 listopada 2019 roku.

Sob., 9 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel