Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Delikt diagnosty w ocenie NSA

Delikt diagnosty w ocenie NSA fotolia.pl

Zgodnie z § 6 pk 6 rozporządzenia w sprawie zakresu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono.

Zatem, aby możliwe było sprawdzenie czy wszystkie usterki zostały usunięte konieczne jest wcześniejsze dokładne ich opisanie. To świadczy o doniosłości badania każdej z usterek. Ponadto, co należy podkreślić ustawodawca ustalając w przepisach art. 84 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 84 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, skutek stwierdzenia deliktu diagnosty wyraził pogląd - co do zasady - o doniosłości prawidłowości kontroli technicznej dla bezpieczeństwa drogowego. Brak przeglądu (nieprawidłowe wykonanie) lub poświadczenie nieprawdy stoi w oczywistej sprzeczności z założonym celem ustawodawcy - tj. eliminacji z ruchu pojazdów niespełniających wymaganych norm.

Wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt: II GSK 508/20

Pt., 9 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka