Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

COVID-19: zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu/rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE

COVID-19: zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu/rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE fotolia.pl

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 299 i 299-A, Sejm IX kadencji; druk senacki nr 96, Senat X kadencji) przewiduje dodanie do specustawy COVID-19, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2019, poz. 374) artykułu 31i, który zawiera czasowe zmiany m.in. w zakresie terminów na dokonanie rejestracji pojazdu albo zgłoszenie jego zbycia lub nabycia.

Zakres zmian

Według nowego art. 31i ust. 1 specustawy, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli jednej z ustaw przyjętych w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.), a dokładniej w:

  • art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu (termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym),
  • art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu (termin na zawiadomienie starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego).

Ponadto w świetle nowego art. 31i ust. 1 pkt 2 specustawy, art. 140mb Prawa o ruchu drogowym do dnia 31 grudnia 2020 r. ma być stosowany z uwzględnieniem terminów określonych powyżej. O szczegółach tego, do jakich przypadków należy zastosować tak zmodyfikowane art. 71 ust. 7, art. 78 ust. 2 pkt 1 oraz art. 140mb Prawa o ruchu – poniżej.

Od kiedy należy stosować wydłużone terminy?

Z jednej strony nowy art. 31i ust. 1 specustawy COVID-19 wydłuża terminy w przypadkach, w których bieg terminów nie uległ zakończeniu. Równocześnie jednak w art. 31i ust. 2 traktuje o tym, że przepis art. 31i ust. 1 stosuje się:

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – czyli ustawy z zakresu „Tarczy Antykryzysowej”;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – jak wyżej, czyli ustawy z zakresu „Tarczy Antykryzysowej”.

W przepisie art. 31i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia zabrakło słowa „również”, którym posługuje się projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy. Jednak nawet bez słowa „również” i bez sięgania do uzasadnienia można – w wyniku wykładni funkcjonalnej – dojść do wniosku, że przepis art. 31i ust. 2 jest przepisem intertemporalnym. Warto zaznaczyć, iż do takiej wykładni prowadzi użycie sformułowań „nie później niż”, które – mając na uwadze zasadę racjonalnego ustawodawcy – nie znalazły się przypadkowo w ustawie. Gdyby przepis zawierał określenia „nie wcześniej niż”, to tak naprawdę byłby zbędny w świetle brzmienia art. 31i ust. 1 specustawy.

Powyższe oznacza w konsekwencji zastosowanie nowych, wydłużonych terminów do wszystkich przypadków, w których nie mamy do czynienia z decyzją ostateczną ws. kary z art. 140mb Prawa o ruchu drogowym. Decyzje ostateczne to w świetle art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) takie, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wejście w życie i czas obowiązywania

Cały dodawany do specustawy COVID-19 art. 31i ma wejść w życie w dniu następującym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 roku, tj. jednej z przyjmowanych w ramach „Tarczy…”. Na dziś trudno przesądzić, kiedy dokładnie wejdzie w życie ustawa z druków sejmowych nr 299 i 299-A. Nie wiadomo kiedy nastąpi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, które stanowić będzie punkt wyjścia dla wskazania terminu wejścia w życie. Może to nastąpić jeszcze w marcu, choć jest to mało prawdopodobne. Natomiast – jak wskazano już powyżej – art. 31i ust. 1 traktuje o tym, że wydłużenie terminów następuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pon., 30 Mrz. 2020 6 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel

Komentarze

Wuk
0 # Wuk 2020-03-30 12:16
Na pewno "nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 2020 r"? Przecież to bez sensu.
| | |
Bartłomiej Zydel
+2 # Bartłomiej Zydel 2020-04-01 08:17
Uzupełniłem artykuł w tym zakresie - nowe przepisy znajdą zastosowanie tak naprawdę do wszystkich przypadków. Polecam również uzasadnienie do projektu, tam intencje zostały jasno pokazane. Szkoda, że zamiast rozwiązania problemu po prostu wydłużono wszystkim terminy, bo nie uważam takiego działania za rozwiązanie całej sytuacji związanej z art. 140mb.
| | |
yq
+2 # yq 2020-03-31 21:24
Była możliwość wywalenia tego bubla z obiegu prawnego, ale nie, kombinujemy dalej...
| | |
Bartłomiej Zydel
+1 # Bartłomiej Zydel 2020-04-01 08:19
Jak powyżej - można było rozwiązać problem, a nie robić protezę - bo i tak koniec końców będzie potrzebna kolejna interwencja ustawodawcy.
| | |
Gość
0 # Gość 2020-04-09 18:09
art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjne go terminów np do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki.
Czyli mamy stan epidemii i 180 dni nie biegnie?
| | |
Bartłomiej Zydel
0 # Bartłomiej Zydel 2020-04-10 08:49
Tak, art. 15zzr specustawy to bardzo szeroki przepis - znajduje zastosowanie także do terminów, o których tutaj mowa.
| | |