Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana rozporządzenia ws. rejestracji – z uwagi na kary

Zmiana rozporządzenia ws. rejestracji – z uwagi na kary fotolia.pl

Właśnie został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Związany jest z wprowadzeniem nowego brzmienia art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz dodaniem art. 140mb do tego aktu, czyli wątkiem pt. „kary za nieprzerejestrowanie pojazdu”. W uzasadnieniu po raz kolejny wskazano, że zmiany ustawowe były prowadzone przez Ministerstwo Środowiska. Czas mija, a przerzucanie się odpowiedzialnością trwa. Przechodząc jednak do rozporządzenia… 

Powód

Jak wskazali projektodawcy, wobec odbytych po ogłoszeniu ww. zmian ustawowych spotkań i dyskusji z przedstawicielami organów rejestrujących pojazdy na temat ww. przepisów, strona samorządowa podniosła potrzebę nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – tak, aby organy rejestrujące pojazdy miały podstawy w przepisach wykonawczych wspierające ocenę, kiedy faktycznie pojazd niebędący pojazdem nowym został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami oraz informację o pośrednich zbywcach pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i którzy również będą podlegać ww. karom pieniężnym, jeśli niewykonany będzie obowiązek z art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu. Projekt ma stanowić odpowiedź na te postulaty. 

Rozwiązania

Według aktualnej wersji projektu rozporządzenia rozwiązania to:

  • modyfikacja § 6 rozporządzenia – w taki sposób, aby w dowodach własności potwierdzających przeniesienie prawa własności pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po jego sprowadzeniu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej była zamieszczana przez zbywcę pojazdu adnotacja o dacie sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem nowym z terytorium tego państwa oraz aby dokumentowane były do pierwszej rejestracji przeniesienia własności pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po jego sprowadzeniu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz z ww. adnotacją,
  • zmiana wzoru wniosku o rejestrację pojazdu (załącznika nr 1 i nr 2 do rozporządzenia) poprzez podanie przez wnioskującego daty sprowadzenia pojazdu niebędącego pojazdem nowym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (jeśli dotyczy pojazdu wnioskowanego o rejestrację) oraz dodanie we wniosku oświadczenia, że dane i informacje zawarte we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

Sob., 9 Lst. 2019 2 Komentarze Dodane przez: Bartłomiej Zydel

Komentarze

yaneq
+8 # yaneq 2019-11-14 20:37
Żenujące zmiany w odpowiedzi na żenujący zapis w ustawie.
Te przepisy tworzą osoby oderwane od rzeczywistości, nie mające zielonego pojęcia o rejestracji pojazdów.
| | |
woytek
+1 # woytek 2019-12-04 13:46
Cytuję yaneq:
Żenujące zmiany w odpowiedzi na żenujący zapis w ustawie.
Te przepisy tworzą osoby oderwane od rzeczywistości, nie mające zielonego pojęcia o rejestracji pojazdów.

Niestety pełna zgoda z przedmówcą ...
| | |