Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Upływ wnioskowanego okresu a decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Upływ wnioskowanego okresu a decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie poczynił ostatnio rozważania na temat tego, co w sytuacji, gdy w momencie wydawania decyzji upłynął już okres, na który miało być udzielone zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Co dokładnie stwierdził WSA?

Sąd w pierwszej kolejności wskazał na to, że przepisy ustawy o drogach publicznych nie przewidują, aby upływ okresu, na który wnioskodawca ubiega się o udzielenie zezwolenia stanowić miały o bezprzedmiotowości postępowania. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek o zajęcie pasa drogowego został złożony przed rozpoczęciem okresu, na jaki skarżący ubiegał się o zezwolenie, a brak ostatecznej decyzji był wynikiem wadliwego działania organu. Zatem możliwe jest wydanie rozstrzygnięcia z mocą wsteczną (ex tunc), a więc obejmującego okres sprzed wydania decyzji.

WSA zaznaczył również, że upływ okresu, na który skarżący ubiegał się o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie stanowił, wbrew stanowisku organu II instancji, przeszkody w rozstrzygnięciu sprawy i nie oznaczał bezprzedmiotowości postępowania. Skarżący miał w rozstrzygnięciu sprawy interes prawny i faktyczny, który wynikał choćby z możliwości nałożenia stosownej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2019 r., II SA/Rz 462/19

Źródło: CBOSA

Pt., 20 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel