Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Art. 12 ustawy o kierujących pojazdami a wyrok sądu karnego

Art. 12 ustawy o kierujących pojazdami a wyrok sądu karnego fotolia.pl

Okoliczność, że odmowa zwrotu prawa jazdy jest faktycznie szersza co do kategorii uprawnień niż zakres orzeczonego środka karnego nie może być odczytywana jako kara administracyjna, lecz jako dopuszczalne przez ustawodawcę dookreślenie administracyjnych skutków środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzja odmawiająca zwrotu dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami konkretyzuje jedynie obowiązywanie zakazu prowadzenia pojazdów uwzględniając regulacje w/w ustawy. Nie modyfikuje natomiast środka karnego orzeczonego sądownie, a tym samym nie wkracza w kompetencje sądu karnego.

Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi wykluczenie z ruchu drogowego takich kierowców, którzy zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji, zwłaszcza, jeżeli zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowali znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie tylko zatem literalne brzmienie art. 12 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami (mające co do zasady pierwszeństwo przed innymi metodami interpretowania przepisów prawa) nie pozwala na uwzględnienie wniosku skarżącego o zwrot prawa jazdy, ale także wykładnia celowościowa przepisu.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt: II SA/Bk 118/18

Pt., 29 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka