Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

II etap prac Zespołu ds. statusu pracowników oświaty

II etap prac Zespołu ds. statusu pracowników oświaty fotolia.pl

24 stycznia br. odbyło się pierwsze po uchwaleniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych spotkanie Zespołu ds. statusu pracowników oświaty, podczas którego został omówiony dalszy plan pracy.

Zanim jednak do tego przystąpiono rozmowy Zespołu zostały zdominowane przez kwestię wspólnego stanowiska dwóch związków zawodowych.

Jak czytamy w przedmiotowym stanowisku, zdaniem związkowców zmiany przyjęte przez Sejm w pragmatyce nauczycielskiej są dowodem, że formuła pracy Zespołu  nie sprawdziła się, a postawiony główny cel jego powołania, dotyczący podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, nie został osiągnięty.

Autorzy mają nadzieję, na podjęcie przez Ministra Edukacji Narodowej współpracy z partnerami społecznymi, która zostanie oparta o autentyczny dialog i porozumienie. Oczekują także, że prowadzone w ramach tej współpracy rozmowy będą toczyły się wyłącznie z udziałem strony rządowej i partnerów społecznych reprezentowanych przez związki zawodowe. Jak podkreślono strona samorządowa jest bowiem reprezentowana w innym gremium – Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Gwoli wyjaśnienia przedstawiciel Solidarności dodał, że przed każdym spotkaniem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, gdzie rozmowy toczą się trójstronnie, związki zawodowe chciałyby mieć możliwość autonomicznego spotkania ze stroną rządową.

Jak odpowiedziała przedstawicielka Związku Powiatów Polskich, strona samorządowa nie neguje możliwości prowadzenia rozmów przez związku zawodowe i stronę rządową. Wyjaśniła jednak, że Komisja Wspólna jest gremium, gdzie strona samorządowa omawia już gotowe projekty aktów prawnych. Zauważyła więc, że nie należy zmieniać formuły samego Zespołu, ponieważ jest to miejsce także dla strony samorządowe, aby przedstawić swoje racje i propozycje rozwiązań.

Co do jednego zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i samorządów byli zgodni – należy rzetelnie przyjrzeć się nakładom na edukacje i rzetelnie wycenić realizowane zadania. Ogromne znaczenie ma także prowadzenie długofalowej polityki oświatowej.

Pani Minister powróciła także do kwestii rozmów nad algorytmem podziału subwencji oświatowej i przedstawionej przez MEN propozycji naliczania subwencji na ucznia i na oddział. Jak zauważył Wicestarosta Marek Kurpis dla samorządów powiatowych jest to kwestia bardzo istotna i jeżeli pojawią się szczegółowe propozycje rozwiązań w tym zakresie to strona samorządowa będzie bardzo zainteresowana, aby się z nimi zapoznać.

W ramach II etapu spotkań Zespołu MEN zaplanowało ponadto rozmowy m.in. o systemie doskonalenia nauczycieli, szkolnictwie branżowym. Minister Anna Zalewska poinformowała uczestników, że trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. W związku z tym zwróciła się do uczestników o przesyłanie do MEN propozycji kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej zarządzeniem z 3 listopada 2016 r. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, oraz przedstawiciele ministerstw.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest na luty br.

Niedz., 28 St. 2018 1 Komentarz Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Bożena
0 # Bożena 2018-01-29 14:04
Jest mowa o rzetelnej wycenie realizowanych zadań w powiązaniu z nakładami na edukację ale to nakłady nie tylko na nauczycieli ale też na pracowników niepedagogicznych
Ponieważ nie ma jasnych reguł jest szereg błędów w tworzeniu stanowisk pracy (nieujmowanie lub dublowanie zadań na kilku stanowiskach, brak opisu stanowiska i zła kwalifikacja w taryfikatorze rodzi konflikty. Opisy powinny być wykorzystywane do procedury awansowania. Stanowiska urzędnicze podlegają tylko ocenie co jest niezgodne z konstytucją. Kodeks Pracy mówi że do obowiązków pracodawcy należy stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy
| | |