Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie: pieniądze na edukację

Mazowieckie: pieniądze na edukację fotolia.pl

Do 27 grudnia samorządy mazowieckie mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych. Na konkurs zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 36,8 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowanie wynosi 95 proc. Zakres projektów, które można składać do dofinansowania jest bardzo szeroki, dotyczy czterech grup projektów.

  1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. Ten zbiór obejmuje po pierwsze realizację projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów: dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; prowadzenie różnych form rozwijających uzdolnienia i wdrażanie nowych programów nauczania, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych. Po drugie w ramach tego typu możliwe jest finansowanie dokształcanie nauczycieli: studia podyplomowe, kursy i szkolenia, tworzenie sieci współpracy i samokształcenia, staże i praktyki;
  2. Drugim typem przedsięwzięć jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
  3. Trzecim rodzajem finansowanych projektów będą przedsięwzięcia technologiczne oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. W ramach tego typu możliwe jest m.in. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury;
  4. Czwarty rodzaj przedsięwzięć obejmuje indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: zajęcia uzupełniające, doposażenie szkół lub placówek; czy przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku realizacji tego typu operacji wnioskodawca musi zobowiązać się do wsparcia uczniów zdolnych wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Więcej informacji o konkursie można zasięgnąć tutaj.

Źródło: funduszedlamazowsza.eu

Sob., 16 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża