Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zgodność z planem miejscowym: interpretujmy wnikliwie i pilnujmy zmian

Zgodność z planem miejscowym: interpretujmy wnikliwie i pilnujmy zmian fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewody i poprzedzającą ją decyzję Starosty, według których należało odmówić zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Skarżącemu pozwolenia na budowę myjni samochodowej bezdotykowej dwustanowiskowej. Podstawą odmowy była niezgodność z postanowieniami planu miejscowego. Co powiedział w tej sprawie Sąd?

Wojewódzki Sąd wskazał w pierwszej kolejności, że według uchwały z października 2012 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego nie ulegało wątpliwości, że usytuowanie myjni samochodowych, jako usług uciążliwych, nie było dopuszczalne na obszarze stanowiącym przedmiot zainteresowania w omawianej sprawie. Jednak z uwagi na dzień złożenia przez Skarżącego wniosku o pozwolenie na budowę (26 lipca 2018 r.) i daty orzekania w sprawie przez organy, kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpoznania sprawy miały zmiany ww. planu miejscowego dokonane uchwałą Rady Miejskiej z września 2017 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Stosownie do § 5 uchwały zmieniającej, jej postanowienia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, które nastąpiło 5 października 2017 roku.

Według pierwotnego brzmienia uchwały, przez zabudowę uciążliwą należało rozumieć usługi motoryzacyjne (w tym w szczególności stacji paliw, stacji gazu płynnego, stacji i obiektów obsługi motoryzacyjnej, myjni samochodowych), usługi pogrzebowe, usługi obróbki drewna (w tym w szczególności stolarni, tartaków), usługi mechaniczne (w tym w szczególności ślusarni, lakierni, blachami), piekarni, usług kamieniarskich, schronisk dla zwierząt, usług weterynaryjnych w których przetrzymywane są zwierzęta, usług hodowli zwierząt.

Stosownie do uchwały zmieniającej z 11 września 2017 r. o zmianie planu miejscowego przepis ten otrzymał następujące brzmienie: „usługi motoryzacyjne (w tym w szczególności stacji paliw, stacji gazu płynnego), usługi pogrzebowe, usługi obróbki drewna (w tym w szczególności stolarni, tartaków), usługi mechaniczne (w tym w szczególności ślusarni, lakierni, blacharni), piekarni, usług kamieniarskich, schronisk dla zwierząt, usług weterynaryjnych, w których przetrzymywane są zwierzęta, usług hodowli zwierząt".

Sąd doszedł do przekonania, że organom orzekającym w sprawie całkowicie umknęły postanowienia uchwały zmieniającej plan miejscowy. Wszak jego postanowienia zmieniały m.in. zakres pojęcia „usługi motoryzacyjne” oraz dodawały przepis określający rodzaje dachów dla myjni samochodowych. Zdaniem Sądu przywołane postanowienie dot. rozumienia „usług motoryzacyjnych” pozwalało bez cienia wątpliwości odczytać cel zmian wprowadzonych przez lokalnego prawodawcę, którym było umożliwienie realizacji budynków myjni samochodowych – mimo użytego przed wyliczeniem konkretnych przykładów usług motoryzacyjnych zwrotu „w szczególności”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r., VII SA/Wa 1526/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 22 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel