Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rewitalizacja w opolskim: od planu do dofinansowania

Rewitalizacja w opolskim: od planu do dofinansowania fotolia.pl

Zarząd Województwa Opolskiego 21 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (gmina Kędzierzyn-Koźle) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem mogły zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 „Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)”, znajdującym się na „Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji”, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków. Spośród wielu projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta, dwa stały się przedmiotem wniosku o dofinansowanie – i oba zostaną nim objęte.

Pierwszy z nich pn. „Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu” został zgłoszony przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Wartość dofinansowania wyniesie 4 971 075,28 zł, natomiast koszt całkowity projektu to 7 648 984,90 zł.  W ramach jego realizacji budynek nieczynnego przedszkola wraz z terenem zostanie zaadoptowany do pełnienia nowej funkcji tj. właśnie hospicjum. Usługi opieki paliatywnej będą świadczone w oparciu o nowo utworzoną infrastrukturę wynikającą z potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta zgłaszanych już od kilku lat. Obiekt przewidziany jest na 10 łóżek z ewentualną możliwością powiększenia o 5 kolejnych.

Drugi z projektów to „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”. W tym przypadku wnioskodawcą był powiat kędzierzyńsko-kozielski. Projekt ten będzie dofinansowany kwotą w wysokości 3 218 528,42 zł, a całkowita jego wartość to 5 000 720,36 zł. Jego przedmiot stanowi kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych budynków zlokalizowanych przy ośrodku rekreacji wodnej na rzece Odrze „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych, a także nieodpłatne udostępnienie obszaru na miejsce spotkań dla mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz do celów rekreacji dla społeczności lokalnej na wspólne spotkania biesiadne, kulturalne i rekreacyjno-sportowe organizowane już wcześniej na kozielskiej wyspie. Wybudowany zostanie także pomost z miejscami do cumowania przy przystani. Drugim elementem jest rewitalizacja (przywrócenie dawnej funkcji) polegająca na przebudowie niewykorzystywanego obecnie internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem dla uczniów tej szkoły. W ramach projektu zostanie również zakupione i zamontowane wyposażenie obiektów oraz sprzęt służący celom rekreacyjno-sportowym taki jak: kajaki, rowery wodne oraz łodzie wiosłowe, który będzie można wypożyczać.

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

Sob., 5 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel