Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wicestarosta Oświęcimski: „Przekaz medialny nie ma pokrycia w rzeczywistości”

Wicestarosta Oświęcimski: „Przekaz medialny nie ma pokrycia w rzeczywistości” na zdjęciu: Paweł Kobielusz

Szpitale w całej Polsce walczą z epidemią koronawirusa. Samorządy robią co mogą, jednak stają się bezradne wobec braków środków ochrony osobistej. Zostały też pozostawione same sobie. – O wsparciu ze strony organów państwowych nie można w ogóle mówić, ponieważ takiego nie ma – mówi Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego, Paweł Kobielusz.

Mamy obecnie w kraju stan zagrożenia epidemicznego. Jak wygląda sytuacja w powiecie? Jesteście przygotowani czy też czegoś brakuje?

Paweł Kobielusz: Od wielu miesięcy Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu śledziła na bieżąco wydarzenia na arenie międzynarodowej związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. 4 marca b.r. pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa zdiagnozowany w Polsce. To początek intensywnych działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa personelu szpitala i zapewnienie ochrony zdrowotnej mieszkańcom powiatu oświęcimskiego. Można powiedzieć, że w szpitalu działa swoisty sztab kryzysowy, który na bieżąco analizuje rozwój sytuacji epidemicznej w kraju. Chcemy mieć pewność co do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed potencjalnym zagrożeniem, oraz zabezpieczenia kadrowego szpitala.

Pierwszym krokiem było określenie procedur postępowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Ratowniczych Zespołach Wyjazdowych i  Całodobowej Opiece Ambulatoryjnej. To właśnie tu personel medyczny jest narażony na bezpośredni kontakt z potencjalnym pacjentem zarażonym koronawirusem. Dyrekcja szpitala została postawiona przed problemem braku podaży produktów ochrony medycznej takich jak maski chirurgiczne czy środki dezynfekcyjne. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwolniła z obowiązku postępowań przetargowych zamówienia, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Powyższa ustawa jednak nie znalazła rozwiązania problemu dostępności powyższych środków.

W szpitalu wprowadzono ścisłą kontrolę gospodarowania podstawowymi środkami ochrony, od kilku dni Sekcja Obsługi Bielizny Szpitalnej szyje maseczki chirurgiczne, które będą wykorzystywane w sytuacji kryzysowej. Warto podkreślić pozytywną postawę pracowników medycznych Zespołu Opieki Medycznej w Oświęcimiu, którzy pozostali na swoich stanowiskach pracy. Na dzień dzisiejszy nie ma problemu z obsadą medyczną, zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. To jest bardzo ważne, że w takich chwilach zagrożenia pracownicy potrafią pamiętać o misji wynikającej z ich zawodów.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że w momencie pojawienia się zachorowań wśród personelu Dyrekcja będzie musiała się zmierzyć z brakami kadrowymi, podobnie jak ma to miejsce w wielu szpitalach w Polsce. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów szpitala wprowadzono szereg rozwiązań – zakaz odwiedzin, brak porodów rodzinnych, oraz ustawiono stanowiska wstępnych kontroli epidemicznych  przy wejściach do budynków szpitala.

Każdy dzień przynosi nowe zadania, wprowadzane są na bieżąco kolejne zabezpieczenia, oraz dostosowania do zaleceń określanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Dyrekcja szpitala prowadzi systematyczne spotkania z pracownikami, co pozwala na bieżącą analizę ich potrzeb i szybkie reagowanie na zgłaszane sugestie.

Jakie wsparcie ze strony innych organów, w tym państwowych, otrzymał szpital?

Paweł Kobielusz: O wsparciu ze strony organów państwowych nie można w ogóle mówić, ponieważ takiego nie ma. Przekaz medialny nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ważnym wsparciem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu jest organ założycielski – Powiat Oświęcimski, który od pierwszych chwil współpracuje z Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 19 marca 2020 roku została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego w sprawie wsparcia finansowego szpitala w kwocie 180 000 zł.  Powyższa decyzja pozwala na zaopatrzenie szpitala w środki ochrony osobistej, których deficyt na rynku spowodował znaczny wzrost cen.

Minister Zdrowia zapowiada dodatkowe środki pieniężne dla szpitali, zwiększenie liczby wykonywanych testów na korona wirusa, większą liczbę laboratoriów, dodatkowe dostawy sprzętu ochronnego. A jednak szpitale wystosowują dramatyczne apele o pomoc w zaistniałej sytuacji. Jak jest naprawdę?

Paweł Kobielusz: Minister Zdrowia zapowiada ale nie gwarantuje… Szpitale powiatowe zmagają się z brakami finansowymi od wielu lat. Koszty pracownicze to największe obciążenie dla budżetu szpitala. Wprowadzenie kwoty minimalnej w wysokości 2600 zł oraz wyłączenie dodatku stażowego z kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku skutkowało dodatkowym obciążeniem w planie finansowym na 2020 rok. Należy zaznaczyć, że za ustawą o wynagrodzeniu minimalnym nie było ruchów z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie finansowania szpitali.

W obecnej chwili Zespół Opieki Zdrowotnej nie otrzymał dodatkowych środków przeznaczonych na ochronę przed koronawirusem. Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej kolejności środki będą przeznaczane na rzecz szpitali zakaźnych. Jednakże możemy się znaleźć w sytuacji braku miejsc w wytypowanych szpitalach, kiedy to my  będziemy zmuszeni do przyjmowania pacjentów zarażonych koronawirusem, bez wsparcia w zakresie środków ochronnych, czy sprzętu medycznego takiego jak np. respiratory. Inwestowanie tylko w kilkanaście szpitali o profilu zakaźnym nie stanowi pełnego zabezpieczenia. Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia, każdy szpital powinien mieć zapewnione wsparcie ze strony rządu.

Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego zakładają wiele zadań dla Starostów i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Czy samorządy są w stanie im sprostać?

Paweł Kobielusz: Zapisy zawarte w Wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii zawierają szereg zadań, które ma do realizacji Starosta. Powinien on według planu koordynować działania we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie ograniczenia szerzenia się zakażeń, a w szczególności organizować miejsca kwarantanny, wyznaczyć osoby do pracy w obiekcie kwarantanny, przeprowadzić dla nich szkolenie, zapewnić im środki ochrony osobistej oraz podjąć szereg innych działań. Jak wygląda możliwość realizacji zapisów? W niektórych aspektach jest wręcz niemożliwa. Nasze zasoby np. odzieży ochronnej są niewystarczające. Próby pozyskania ich na obecną chwilę bez większych rezultatów. Udało się co prawda dokupić trochę środków ochrony osobistej, ale to nadal według nas zbyt mało. Problemem jest również rozwiązanie kwestii ewentualnego personelu do kwarantanny.

Pon., 23 Mrz. 2020 0 Komentarzy
Alicja Cisowska
redaktor Alicja Cisowska