Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jest tyle gór do zdobycia. Wywiad z Andrzejem Płonką

Jest tyle gór do zdobycia. Wywiad z Andrzejem Płonką na zdjęciu: Andrzej Płonka

21 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. Rok 2018 jest rokiem 25-lecia Ligi Krajowej. Wyróżniony Nagrodą Im. Grzegorza Palki W 2018 roku został m. in: Andrzej Płonka,  starosta bielski - za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym Bielskiego Parku Technologicznego i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

Dziennik Warto Wiedzieć: Został Pan wyróżniony za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym m. in. Bielskiego Parku Technologicznego. Proszę o tym opowiedzieć.

Andrzej Płonka: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego - innowacja, kooperacja, rozwój powstał w ekspresowym tempie - 18 miesięcy dnia podpisania umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, na zdegradowanych terenach poprzemysłowych przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej.

Dziennik Warto Wiedzieć: 11 września 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Kaniowie.

Andrzej Płonka: W ramach tegoż projektu wybudowano niezbędną dla rozwoju firm z branży lotniczej infrastrukturę, na którą składają się: ponad 10 000 m2 nowoczesnych hal produkcyjnych i hangarów, pas startowy o nawierzchni asfaltowej o długości 700 m, drogi kołowania, parkingi miejsca postojowe dla samolotów, stacja paliw oferująca paliwo JET A1 i AVGAS oraz budynek kontroli lotów wraz z zapleczem biurowym oraz profesjonalnie wyposażoną salą konferencyjną.

Dziennik Warto Wiedzieć: Które ze zrealizowanych w tym miejscu projektów uznałby Pan za najważniejsze?

Andrzej Płonka: Wszystkie programy mają dużą wartość. Odpowiadają one na zapotrzebowanie cywilizacyjne. Wymienić mogę choćby: Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Celem tego projektu było stworzenie warunków finansowania przedsięwzięć na rynku nowych produktów i usług. Projekt doprowadził do wyszukania, zbadania i wdrożenia do realizacji najciekawszych projektów innowacyjnych wykorzystujących wyniki prac naukowo - badawczych i pomysłów biznesowych. W konsekwencji realizacji projektu: powstało łącznie 12 firm w oparciu o wysokie technologie opracowane przez pomysłodawców i przetransferowane do nowych podmiotów.

Inny projekt to Budowa Centrum Transferu Technologii w Kaniowie w ramach Działania 1.3 RPO WŚL. Przedmiotem był  projekt  inwestycyjny zakładający budowę i wyposażenie laboratoryjne obiektu CTT o powierzchni 2 775,82 m2. W nowoczesnym, dwukondygnacyjnym budynku świadczone są usługi doradcze z dziedziny innowacyjnych technologii kompozytowych i wzornictwa przemysłowego dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Reasumując mogę bez cienia wątpliwości powiedzieć, że określany krótko Bielski Park Techniki Lotniczej to niezwykle potrzebna, udana wręcz sztandarowa inwestycja w dwudziestoletniej historii powiatu bielskiego. Obrazują to w sposób symboliczny dwa zdjęcia tego samego miejsca zrobione w 2006 i 2016 r.. Na pierwszym widzimy pokopalniane, czarne hałdy, wysypiska, a na zdjęciu zrobionym 10 lat później nowoczesne pawilony produkcyjne, samoloty i helikoptery na pasie  startowym, drogi dojazdowe. Słowem, na naszych oczach nastąpił przeskok cywilizacyjny, a dodam, że to nie koniec rozwoju tego miejsca.    

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak długo jest Pan związany z samorządem?

Andrzej Płonka: Od dwudziestu lat. W 1998 roku zostałem wybrany do powiatu bielskiego radnym z mojej gminy Porąbka i zaraz potem członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego. Po trzech latach zostałem wicestarostą bielskim, by od 2002 roku sprawować z woli wyborców i Rady Powiatu funkcję starosty bielskiego. Także doświadczyłem w samorządzie głównie powiatowym - można powiedzieć dużo -  co nie znaczy, że nie zaskakuje mnie co pewien czas rzeczywistość, której nadal się uczę.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co uważa Pan swój największy sukces?

Andrzej Płonka: Nie będę wskazywał na konkretne inicjatywy np. gospodarcze. Odpowiem szerzej: za sukces uważam stały, zauważalny, rozwój powiatu bielskiego we wszystkich niemal obszarach życia. To diametralna poprawa stanu dróg, funkcjonowanie szkół, szpitali, ośrodków pomocy społecznej, inicjatywy kulturalne czy sportowe, wspieranie inicjatyw gospodarczych. Jest tego wiele. Jesteśmy powiatem, gdzie wbrew ogólnopolskim tendencjom – co roku przybywa mieszkańców. Świadczy to o tym, że tutaj ludzie chcą mieszkać, pracować, inwestować. Jako gospodarza powiatu cieszy minie to niezmiennie.

Za sukces uważam również przez wszystkie dotąd kadencje zgodne, koncyliacyjne, nakierowane na potrzeby mieszkańców (a nie poszczególne partie polityczne) funkcjonowanie Zarządu Powiatu, czy mówiąc szerzej całej Rady. To owocuje wysoką oceną naszego powiatu w różnych rankingach, choć mnie bardziej cieszy dobra ocena wystawiana (choćby podczas wyborów) przez naszych mieszkańców.

Dziennik Warto Wiedzieć: Czym dla Pana jest wyróżnienie przez Ligę Krajową?

Andrzej Płonka: Jest to prestiżowe, ogólnopolskie wyróżnienie. Znalazłem się też w dostojnym gronie laureatów, tym bardziej bardzo sobie cenie to wyróżnienie. Żeby nie było wątpliwości traktuję to jaklo wyróżnienie dla całego samorządu powiatu bielskiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: A co dalej …

Andrzej Płonka: Nadal praca w samorządzie. Oczywiście powiatowym, jak śpiewał zespół Kombi: Jest  tyle gór do zdobycia.

Sob., 17 Lst. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska