Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Liczy się współpraca - wywiad z Grażyną Brunn-Miętkiewicz

Liczy się współpraca - wywiad z Grażyną Brunn-Miętkiewicz na zdjęciu: Grażyna Brunn-Miętkiewicz

Rozmawiamy z Grażyną Brunn-Miętkiewicz z Referatu Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych Urzędu Miasta Sopot.

Jak w Pani ocenie podmiot publiczny powinien przygotować się do przedsięwzięcia PPP – analiz?

Gmina Miasta Sopotu, przygotowując się do realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno - prywatnego z zakresu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, skorzystała z procedury zarządzania projektami, która funkcjonuje w Urzędzie Miasta Sopotu od 2007 r. na potrzeby przygotowania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Pierwszym krokiem było przygotowanie koncepcji projektu, w której przedstawiony został opis problemu oraz sposób jego rozwiązania, czyli wstępny zakres rzeczowy projektu, zakładane rezultaty oraz potencjalne źródła dofinasowania. Po akceptacji koncepcji projektu przez władze miasta, powołany został zespół projektowy do przygotowania i realizacji projektu. W skład zespołu weszli: osoba decyzyjna z władz miasta, kierownik merytoryczny projektu, specjalista od zamówień publicznych, specjalista od spraw finansowych, radca prawny oraz koordynator projektu. W takim składzie zespół pracował nad uszczegółowieniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu oraz ustaleniem procedury prawno – administracyjnej, niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięcia. Ze względu na możliwość realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, podjęto decyzję o zleceniu wykonania analizy przedrealizacyjnej firmie doradczej. Zakres zleconej usługi obejmował kompleksowe doradztwo prawno – ekonomiczno – finansowe, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego, aż do momentu podpisania umowy PPP. Dzięki takiemu rozwiązaniu w trakcie całego procesu przygotowawczego pracowaliśmy wspólnie z firmą doradczą, co znacznie usprawniło przygotowanie przedsięwzięcia. Przy wyborze doradcy jako główne kryterium oceny ofert wskazano doświadczenie w projektach realizowanych w formule PPP.

Co dała analiza przedrealizacyjna?

Analiza przedrealizacyjna pozwoliła na dokonanie wyboru modelu realizacji inwestycji w formule PPP, ustalono procedurę wyboru partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego, określono najbardziej optymalny zakres rzeczowy przedsięwzięcia, budżet oraz harmonogram projektu.

Przygotowując się do przedsięwzięcia w formule PPP należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie całego zespołu projektowego oraz współpracę z wybranymi doradcami prawnymi i technicznymi. Podkreślić należy istotną rolę planowania całego procesu, ze świadomością, iż przygotowanie tego typu projektu jest bardziej pracochłonne niż tradycyjny projekt.


Wywiad pochodzi z Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego nr 5, wydawanego w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno –prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Biuletyn to ważny element projektu. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu PPP, w trakcie realizowanego projektu.

Sob., 1 Wrz. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska