Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czas dobrze wykorzystany - wywiad z Michałem Godowskim

Czas dobrze wykorzystany - wywiad z Michałem Godowskim na zdjęciu: Michał Godowski

Powiat Kielecki po raz kolejny zwyciężył w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Michałem Godowski, starostą powiatu kieleckiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat?

Michał Godowski: Celem naszych działań jest polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców powiatu kieleckiego. Staramy się nie zaniedbywać żadnej sfery. Realizujemy projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wsparcia rodzin poprzez system opieki społecznej, a także zadania edukacyjne, prowadzone przez powiatowe placówki oświatowe. Wspieramy również kulturę lokalną, folklor i turystykę. Nowoczesne pawilony domów opieki społecznej, poradnie, wspieranie niepełnosprawnych, kilometry zmodernizowanych dróg i chodników – ostatnie lata to dla powiatu kieleckiego czas rozwoju i inwestycji, co zostało potwierdzone jedenastym z rzędu zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich. Dzięki tak prowadzonej polityce od wielu lat jesteśmy niepokonani w tym rankingu. To nie tylko ogromne wyróżnienie i potwierdzenie dobrej pracy, ale też zobowiązanie, bowiem z roku na rok wymagania dla powiatów są coraz większe. Świadczy o tym choćby powiat kartuski, który w rankingu uplasował się tuż za nami.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co w Pana ocenie szczególnie zasługuje na uznanie w działaniach powiatu?

Michał Godowski: Zarząd Powiatu w Kielcach od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje zadania, co rusz podnosząc sobie poprzeczkę. Do naszych priorytetów niezmiennie należą: drogi, edukacja, zdrowie, inwestycja w człowieka oraz efektywna współpraca z gminami. Po pierwsze drogi. Dzięki środkom własnym i rządowym możliwa była realizacja szeregu inwestycji drogowych. Dobrym przykładem współdziałania starostwa z gminami jest zawieranie porozumień w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych. Zrealizowane zostało kilkadziesiąt inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo i jakość poruszania się po drogach. Zarządzamy siecią ponad 1120 kilometrów dróg, to ogromne wyzwanie. Jej utrzymanie bez środków pozabudżetowych byłoby dużo trudniejsze. Razem z samorządami gminnymi zrealizowaliśmy w 2017 roku ponad 40 kilometrów inwestycji drogowych za ponad 17 mln zł. Wkład finansowy gmin w te przedsięwzięcia wyniósł blisko 5 mln 400 tys. zł, zaś powiatu prawie 6 mln 300 tys. zł.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak wygląda współpraca z gminnymi samorządami?

Michał Godowski: W 2017 roku, z inicjatywy samorządu powiatu, w gminach powstały punkty konsultacyjne. Dzięki nim osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą korzystać z bezpłatnych porad: mediatora, psychologa, pedagoga i radcy prawnego. Powiat z powodzeniem realizuje także od lat projekt „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, który umożliwia osobom niepełnosprawnym szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Jego uczestnicy korzystają z porad oraz zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. Powiat kielecki zapewnia 65 proc. środków na realizację programu, a resztę gminy z terenu powiatu i miasto Kielce. Z programu, na który rocznie przeznaczane jest około 350 tys. zł, korzysta ponad 500 osób. We współpracy z samorządami miast i gmin utworzone zostały przez powiat Lokalne Punkty Informacyjno–Konsultacyjne Powiatowego Urzędu Pracy, filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach czy też bezpłatne punkty pomocy prawnej.

Dziennik Warto Wiedzieć: Co powiat robi, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej?

Michał Godowski: Powiat kielecki realizuje wiele ciekawych projektów, które zapewniają osobom niepełnosprawnym pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym. Chcemy, aby osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie naszego powiatu, miały poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. I tak dla przykładu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od września 2017 r. prowadzi projekt „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności”, który zakłada organizację usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Ponadto dla osób niepełnosprawnych organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, a także poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, prawne czy konsultacje psychiatryczne. PCPR realizuje ważny projekt „Myśląc o rodzinie", skierowany do: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych, dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziców z dziećmi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To szczególnie ważne zadanie, bo przyczynia się do realnych zmian w życiu takich osób (np. otrzymują mieszkania chronione).

Dziennik Warto Wiedzieć: W rankingu brano pod uwagę nowe inwestycje, zrealizowane z budżetu powiatu.

Michał Godowski: W 2017 roku powiat realizował wiele inwestycji. Nowoczesny pawilon mieszkalny dla 34 osób powstał w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Wartość inwestycji to 2 mln 590 tys. zł. Z kolei w DPS w Łagiewnikach za 1,6 mln zł wyremontowany został oddział mieszkalny dla 18 osób. Inwestycje te sfinansowaliśmy ze środków powiatu i na pewno przysłużą one mieszkańcom. Dzięki wsparciu z RPOW w tym roku ruszy budowa nowej szkoły w Łopusznie. Na ten cel przeznaczymy z własnych środków 11 mln 504 tys. zł. To największy projekt edukacyjny w naszym województwie z udziałem środków unijnych. Warto dodać, iż 2017 roku dwa domy pomocy społecznej – w Zgórsku i Łagiewnikach – otrzymały nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych. Cześć pieniędzy pochodziła z PFRON, reszta ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie zadania realizuje powiat na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa swoich mieszkańców?

Michał Godowski: Powiat kielecki sukcesywnie pomaga jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Otrzymały one zestawy urządzeń selektywnego powiadamiania i alarmowania. System podniesie świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kieleckiego. Strażacy otrzymują także defibrylatory. W trosce o życie i zdrowie najmłodszych mieszkańców powiatu kieleckiego starostwo rozpoczęło akcję edukacyjną, podczas której przekazało pierwszakom ze 122 szkół dwa tysiące kamizelek. W tegorocznej edycji programu „Bezpieczne świętokrzyskie” powiat kielecki zajął pierwsze miejsce i zdobył prestiżową nagrodę „Koziołek”. Kapituła doceniła nasze działania na rzecz ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych. 15 tys. zł nagrody przeznaczyliśmy na zakup kamizelek i szelek odblaskowych. Na wsparcie może też liczyć policja. Już w 2018 roku samorząd przekazał ponad 100 tys. zł. na zakup radiowozów. Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego jako starosta przekazałem zestawy pomocy dydaktycznych „Autochodzik”, które pomagają przygotować dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Do policji trafiło także miasteczko ruchu drogowego, które służy do praktycznej nauki bezpiecznych zachowań na drodze. Warto dodać, że przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kielcach powstała książka „Strażacy Kielc i ziemi kieleckiej” – pierwsze wydawnictwo w naszym regionie, poświęcone bogatemu dorobkowi jednostek OSP oraz ich udziałowi w największych akcjach ratowniczo–gaśniczych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Pt., 6 Kw. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska