Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdrowie, oświata i drogi to priorytety - wywiad z Jarosławem Szlaszyńskim

Zdrowie, oświata i drogi to priorytety - wywiad z Jarosławem Szlaszyńskim na zdjęciu: Jarosław Szlaszyński

Powiat augustowski zwyciężył w rankingu Związku Powiatów Polskich, zdobywając honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2017 w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców. Dziennik Warto Wiedzieć rozmawia z Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakie działania prorozwojowe prowadzi powiat augustowski?

Jarosław Szlaszyński: Nasze działania skoncentrowały się na trzech głównych obszarach. Pierwszym priorytetem jest służba zdrowia. Z satysfakcją stwierdzam, że dzięki wprowadzonemu w 2015 r. i konsekwentnie realizowanemu programowi naprawczemu, SP ZOZ od trzech lat uzyskuje wynik dodatni na działalności medycznej. Wsparcie finansowe organu założycielskiego pozwala na absorbcję środków zewnętrznych, a w konsekwencji na realizację szerokiego programu remontów i doposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny. Dzięki temu wzrosło zainteresowanie usługami medycznymi naszego szpitala, zwiększyła się liczba pacjentów i nastąpiła poprawa jakości leczenia. Najlepszym dowodem na to są nagrody przyznane w 2017 r. przez niezależne kapituły konkursowe.

Drugim priorytetowym dla nas obszarem jest oświata. W tej dziedzinie nasze działania od lat koncentrują się na wzmocnieniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz zapewnieniu młodzieży szerokiej oferty edukacyjnej, a także sportowej, dzięki prężnej działalności prowadzonego przez nas Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Realizowane są rozliczne autorskie programy i projekty nakierowane na wszechstronny rozwój ucznia. Przynosi to owoce w postaci wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w naszych szkołach oraz doskonałego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Ogromną wagę przykładamy też do wychowania patriotycznego młodzieży. Sukcesy naszego samorządu w dziedzinie polityki oświatowej potwierdzają wyniki corocznego, prestiżowego rankingu „Perspektyw”. W 2017 r. drugi rok z rzędu Technikum Nr 1 zostało uhonorowane tytułem „Złotej Szkoły” za sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych. Zaszczytna „Srebrna Tarcza” przyznana została I Liceum Ogólnokształcącemu im. G. Piramowicza.

Trzecim priorytetem powiatu jest budowa i przebudowa dróg lokalnych. Rozwój infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie dla mieszkańców, dla rozwoju gospodarczego, a także dla turystyki, która na Ziemi Augustowskiej odgrywa istotną rolę. Sukcesywnie modernizujemy drogi powiatowe, mające najistotniejsze znaczenie dla regionu oraz obiekty mostowe. W 2017 r. wartość zrealizowanych zadań drogowych wyniosła w naszym powiecie ponad 10 mln zł.

Dziennik Warto Wiedzieć: O tym, że rozwój oświaty w powiecie wygląda dobrze, świadczą nagrody.

Jarosław Szlaszyński: O szkolnictwo dbamy w sposób szczególny, podejmując efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania w tej dziedzinie. 9 grudnia 2017 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Powiat augustowski kolejny raz został bardzo wysoko oceniony, uzyskując certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2017”. Certyfikat ten jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może uzyskać jednostka samorządu, ponieważ jest przyznawany przez niezależną Komisję Ekspercką złożoną z naukowców z całej Polski.

Dodatkowo Komisja, biorąc pod uwagę szczególną dbałość i troskę o podnoszenie jakości nauczania w augustowskich szkołach ponadgimnazjalnych, przyznała powiatowi tytuł „Lidera Jakości Kształcenia”. Otrzymane po raz kolejny wyróżnienie, to dla nas powód do dumy i satysfakcji, który zobowiązuje nas i pobudza do stwarzania coraz lepszych warunków dla rozwoju oświaty.

Dziennik Warto Wiedzieć: Patrząc na realizowane przez powiat zadania, proszę powiedzieć, co w Pana ocenie jest szczególnie wartościowe?

Jarosław Szlaszyński: Za najważniejszą uważam wolę współpracy i to, że w realizowanych działaniach kierujemy się zawsze dobrem powiatu augustowskiego i jego mieszkańców. Podjęcie każdej decyzji poprzedzone jest analizą skutków, jakie przyniesie ona dla społeczności lokalnej. Opracowaliśmy plan pracy i konsekwentnie go realizujemy, racjonalnie wydatkując środki budżetu powiatu oraz wykorzystując dostępne środki zewnętrzne.

Mamy świadomość, że aby nasza praca przekładała się na konkretne efekty, oczekiwane przez mieszkańców, bardzo istotna jest współpraca wielu podmiotów. Doskonałym przykładem jest realizowany przez nas program budowy dróg lokalnych. W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każda rodzina porusza się samochodem, a jakość wielu dróg pozostawia wiele do życzenia, jest to jedna z podstawowych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Ponieważ możliwości pozyskania dotacji na budowę i remonty dróg lokalnych są bardzo ograniczone, dlatego podejmujemy współpracę z gminami i nadleśnictwami, aby wspólnie wybudować tych dróg jak najwięcej. W 2017 r. wartość zrealizowanych zadań drogowych stanowiła 52% wartości wszystkich inwestycji powiatu.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jak ocenia Pan ranking Związku Powiatów Polskich?

Jarosław Szlaszyński: Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs, w którym niezależni eksperci wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Dlatego uczestniczymy w nim nieprzerwanie od 2005 r. i jesteśmy dumni, że w każdej edycji nasz powiat znajdował się w ścisłej krajowej czołówce, a obecnie drugi rok z rzędu zajął pierwsze miejsce w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców. Uzyskanie prestiżowego tytułu: „Dobry Polski Samorząd 2017” motywuje nas do podejmowania kolejnych wyzwań i ciągłego doskonalenia naszej działalności dla dobra mieszkańców powiatu augustowskiego.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Sob., 3 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska