Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Razem możemy więcej - wywiad z dr Zofią Woźnica

Razem możemy więcej - wywiad z dr Zofią Woźnica na zdjęciu: dr Zofia Woźnica

- Zachęcam wszystkie samorządy do angażowania się w działania na rzecz zdrowia lokalnej społeczności poprzez programy polityki zdrowotnej, ich finansowanie lub współfinansowanie. Profilaktyka się opłaca – mówi dr Zofia Woźnica, radna województwa lubelskiego, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego, specjalista chorób dziecięcych.

Dziennik Warto Wiedzieć: Samorząd województwa lubelskiego realizuje profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Proszę o nim opowiedzieć.

Zofia Woźnica: Od 2016 roku realizujemy „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Program obejmuje zasięgiem całe województwo lubelskie, a w jego ramach aktualnie bezpłatną ochronę otrzymują dzieci w wieku pomiędzy 2 a 5 rokiem życia, czyli te, które nie są objęte programem finansowanym z budżetu państwa. Nasz program daje szansę na ochronę przed zakażeniami pneumokokowymi dzieciom w wieku przedszkolnym, które dotychczas nie otrzymały szczepionki, a biorąc pod uwagę fakt, że w grupach przedszkolnych około 60% przedszkolaków jest nosicielem pneumokoków i stwarza to realne zagrożenie zakażenia tymi groźnymi bakteriami – takie działania są bardzo pożądane.

Dziennik Warto Wiedzieć: Samorząd wojewódzki jest liderem projektu?

Zofia Woźnica: Tak. To on przygotował program i odpowiada za monitoring, oraz finansowanie. Nasz program dedykowany jest 2 grupom beneficjentów: 1) dzieciom 2-5 rok życia i 2) seniorom > 60 roku życia chorującym na astmę oskrzelową lub POCHP ( przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości finansowe Samorządu Województwa Lubelskiego realizowany jest jeden z 4 wariantów programu, a mianowicie szczepienie dzieci ( ten wariant finansowany jest wyłącznie przez samorząd wojewódzki). 

Dziennik Warto Wiedzieć: Kto jeszcze jest partnerem projektu?

Zofia Woźnica: Do projektu zostały zaproszone samorządy gminne i powiatowe – jako partnerzy współfinansujący program. Kilka powiatów zgłosiło chęć udziału w projekcie. Możliwość wspólnego realizowania takiego projektu przewidują dwa z w/w 4 wariantów realizacji programu. Jest to wielkie przedsięwzięcie i szansa dla samorządów na zdobycie dodatkowych środków na profilaktykę, a dla mieszkańców bezcenne działanie dla poprawy zdrowia społeczeństwa. Powodzenie podjętych przedsięwzięć zależy od wielu czynników.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakich?

Zofia Woźnica: Zrozumienia wagi problemu jakim są groźne zakażenia pneumokokowe, dobrej woli samorządów gmin i powiatów przejawiającą się chęcią uczestnictwa w projekcie, ich możliwości finansowych oraz zaangażowania pracowników ochrony zdrowia. Przed nami wielkie wyzwanie, wielki cel jakim jest zdrowie dzieci  i seniorów, a pośrednio całego społeczeństwa województwa lubelskiego. Zdrowie naszych mieszkańców to kwestia priorytetowa. Cieszymy się bardzo, że nasze województwo realizuje tak ważne działania. Zachęcamy nasze powiaty i gminy do włączenia się do programu. Razem możemy więcej.

Dziennik Warto Wiedzieć: W 2016 roku program został bardzo wysoko oceniony przez beneficjentów - rodziców dzieci, które skorzystały (w ramach programu) ze szczepień przeciwko pneumokokom.

Zofia Woźnica: Program został zrealizowany w 100%, uzyskał bardzo dobrą ocenę w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród beneficjentów, oraz pokazał, że oczekiwania i potrzeby w tym zakresie są wielokrotnie wyższe, dlatego na bieżący 2017 rok w budżecie Samorządu Województwa Lubelskiego zabezpieczono wyższe środki na ten cel. Cieszy również fakt, że pojawiła możliwość uzyskania dofinansowania samorządowych programów polityki zdrowotnej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Chcemy być inspiracją dla innych samorządów. Zachęcamy do realizacji podobnych programów w całej Polsce. Wysoka cena szczepionek jest często barierą nie do pokonania dla rodziców dzieci i seniorów, a jest to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia się przed tymi groźnymi, niejednokrotnie śmiertelnymi zakażeniami. Zachęcam wszystkie samorządy do angażowania się w działania na rzecz zdrowia lokalnej społeczności poprzez programy polityki zdrowotnej, ich finansowanie lub współfinansowanie. Profilaktyka się opłaca.

Dziennik Warto Wiedzieć: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Pt., 25 Sp. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska