Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZPP zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju fotolia.pl

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw było przedmiotem posiedzeń senackich Komisji – odpowiednio Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Uwagi to powyższego dokumentu zgłosił Związek Powiatów Polskich.

Przedłożona uwaga dotyczy nowego artykułu 10g ustawy o samorządzie gminnym (art. 2 ustawy). Ust. 4,7 i 8 traktują bowiem o wykorzystaniu form współpracy międzygminnej w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego. W opracowywaniu i przyjmowaniu takiej strategii mogą jednak wziąć też udział samorządy powiatowe. Dlatego przepisy dotyczące wykorzystania form współpracy komunalnej powinny uwzględniać formy współpracy powiatowo-gminnej, a co za tym idzie – otrzymać zmienione brzmienie.

Związek Powiatów Polskich zwrócił również uwagę na to, że jeśli strategia ma mieć wymiar wspólny, to nie powinna być opracowywana tylko przez jednego wójta. Nowy art. 10g ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym zakłada bowiem, że projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje wójt albo organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia.

Jako sugerowane brzemiennie przepisu - zwłaszcza w dwóch punktach - ZPP wskazuje:

Ust. 5: Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego mogą opracować organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 4 albo organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia. Opracowany projekt przedkładany jest zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

Ust. 10: Postanowienia niniejszego artykułu nie wykluczają wykorzystania form współpracy powiatowo-gminnej, o której mowa w art. 5 ust. 2, art. 72a i art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego artykułu.

Pełną treść artykułu 10g można przeczytać tutaj.

Pt., 19 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn