Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich interweniują w sprawie usprawnienia działania Powiatowych Urzędów Pracy

Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich interweniują w sprawie usprawnienia działania Powiatowych Urzędów Pracy fotolia.pl

Nowe zadania dotyczące obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej zostały w całości scedowane na Powiatowe Urzędy Pracy. Utrzymanie wszystkich dotychczasowych zadań świadczonych przez urzędy wydaje się w tej sytuacji niemożliwy. W związku z tym, Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły interwencję u Premiera RP. W przesłanym piśmie zawarto m.in. listę jedenastu postulatów zawierających propozycje usprawnienia rozpatrywania wniosków przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Choć w Powiatowych Urzędach Pracy w czasie pandemii bezpośrednia obsługa mieszkańców została zawieszona, to jednak wszystkie świadczone przez PUP zadania, takie jak: rejestracja osób bezrobotnych, wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów, składek na ubezpieczenia zdrowotne, legalizacja zatrudnienia cudzoziemców  wykonywane są bez przerwy. A dzieje się to przy znacznie osłabionej kadrze – obecnie wielu pracowników przebywa na zwolnieniach chorobowych bądź na zasiłkach opiekuńczych. W niektórych jednostkach skala nieobecności sięga nawet 50 procent.

Obecnie to właśnie pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy zajmują się obsługą wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Jednocześnie realizacja zadania polegającego na rozpatrywaniu wniosków składanych przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej stwarza problemy w sferze organizacyjno–technicznej.

Dlatego we wspólnej ocenie Unii Metropolii Polskich i Związku Powiatów Polskich konieczne jest usprawnienie procesu rozpatrywania przez PUP składanych wniosków. Najszybszym sposobem jest wprowadzenie zmian proceduralnych. Poniżej przedstawiamy listę tych najistotniejszych:

 • automatyzacja procesu obsługi wniosków, w przynajmniej w odniesieniu do wsparcia z Art. 15zzd (mikropożyczki) i Art. 15 zzc (dofinansowania do działalności gospodarczej nie zatrudniającej pracowników) w oparciu o systemy MRPiPS – praca.gov.pl i Syriusz oraz publiczne bazy (KRS, CIDG, REGON). Urząd powinien zajmować się tylko wnioskami, gdzie system zaraportuje błąd.
 • wprowadzenie narzędzia informatycznego do automatycznego umorzenia mikropożyczki z Art. 15 zzd przez firmy, które przez 3 miesiące utrzymają działalność (automatyczna weryfikacja przez system Syriusz w bazach CEIDG/KRS). Wprowadzenie odpowiednich zmian ustawowych umożliwiających takie umorzenie (bez wniosku)
 • rezygnacja z konieczności uzupełniania formularza o pomocy publicznej (formularz ten został wprowadzony już w czasie trwania naboru);
 • umożliwienie przekazywania (przekierowania) przez portal praca.gov dokumentów do innego urzędu . W chwili obecnej system pozwala jedynie na przesyłanie odpowiedzi do pracodawcy;
 • zapewnienie możliwości przyporządkowania wniosków składanych przez portal praca.gov do urzędu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wprowadzenie automatycznego „przypisywania” przedsiębiorcy do określonej grupy wiekowej (do 30 roku życie i powyżej 30 roku życia) według numeru PESEL, a nie oddzielnego kalkulatora. Rozwiązanie to ułatwi weryfikację wniosków i zmniejszy liczbę korekt
 • zwiększenie możliwości przesyłania dokumentów do pracodawcy powyżej objętości 1 MB;
 • zwolnienie PUP z obowiązku weryfikowania wniosków z danymi zgromadzonymi w rejestrach (np. CEIDG, KRS), w tym zakresie wystarczające powinno być oświadczenie przedsiębiorcy z możliwością weryfikacji danych w okresie późniejszym (np. w ciągu kolejnych 4 lat);
 • umożliwienie realizacji wniosków ze starymi wzorami umów, również po dniu 18 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy nie zwracali uwagi na zmianę wzoru i zgłaszali swoje kolejne wnioski na starych formularzach, zapisanych w komputerze – to rozwiązanie ograniczy liczbę wniosków, które muszą być wniesione ponownie;
 • zablokowanie możliwości modyfikowania przez wnioskodawców kalkulatorów dołączonych do wniosków w Art. 15zzb i 15zze
 • ograniczenie obowiązków biurokratycznych poprzez odstąpienie od konieczności wzywania prawodawcy, który złożył 1 egzemplarz podpisanej umowy w wersji papierowej, do złożenia jej drugiego egzemplarza. Wystarczające będzie jeśli egzemplarz podpisany obustronnie pozostanie w dokumentacji powiatowego urzędu pracy, zaś pracodawca otrzyma potwierdzoną za zgodność kopię.

Pełna treść wystąpienia ZPP dostępna jest tutaj.

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn