Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można liczyć na zmianę przepisów o repatriacji?

Czy można liczyć na zmianę przepisów o repatriacji? fotolia.pl

Artykuł 21 i 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1472) odnoszą się do kwestii związanej z repatriacją. Artykuł 21 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy określa również jednostkę samorządową odpowiedzianą za zapewnienie lokalu mieszkaniowego dla kandydata dla repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny. Za jednostkę taką uważana jest wyłącznie gmina, która na ten cel przeznacza środki uzyskane z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Mimo, iż inne jednostki samorządowe wyrażają chęć zapewnienia lokalu dla osób polskiego pochodzenia wobec których konsul wydał decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowe w celu repatriacji, to przepisy te po części dyskwalifikują taką możliwość.

W związku z powyższym Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego zaapelował o podjęcie prac mających na celu zmianę przepisów zawartych w ustawie. Szczególnie zaś przepisów w art. 21 i 22, według których powiat nie jest uprawniony do starania się o pozyskanie dotacji na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin. Dzieje się tak pomimo chęci powiatów a także zaangażowania jednostek podległych powiatom, które angażują się w pomoc dla osób powracających do kraju. Chodzi o takie jednostki jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które aktywnie działa na rzecz adaptacji osób przybyłych z Kresów Wschodnich poprzez udzielanie pomocy finansowej jako zadanie zlecone. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym zakresie regulują przepisy ww. ustawy w rozdziale 4 art. 17 ust.2. Stanowi on, że Starosta udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, wyposażeniem lokalu, pomocy finansowej z budżetu państwa w wysokości 6 tysięcy złotych na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny. Pomoc repatriantom świadczą też Powiatowe Urzędy Pracy, zapewniające szkolenia potrzebne do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Z powyższych przepisów wynika, że choć powiat bierze czynny udział w niesieniu pomocy repatriantom, to jednak nie może w pełni uczestniczyć w projekcie. Stąd stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie zmian w przepisach, by uwzględnić powiat jako jednostkę samorządową, która będzie mogła ubiegać się o dotację z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin.

Czw., 9 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn