Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kompetencje kontrolne nie dla zebrania wiejskiego

Kompetencje kontrolne nie dla zebrania wiejskiego fotolia.pl

Rada Miejska określając statuty sołectw postanowiła o tym, że zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w sołectwie. Skargę m.in. na takie rozwiązanie zawarte w statucie skierował do WSA w Kielcach Wojewoda. Sąd przychylił się do zarzutu Wojewody.

W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Tym samym obowiązujące przepisy ustawy gminnej zastrzegają dla zebrania wiejskiego jedynie kompetencje uchwałodawcze. Tymczasem Rada Miejska w Opatowie, wykraczając poza upoważnienie zawarte w ustawie, przypisała zebraniu wiejskiemu nie tylko wyżej zakwestionowane kompetencje elekcyjne, ale również kontrolne. W konsekwencji według Sądu organ stanowiąc o tym, że zebranie wiejskie jest organem kontrolnym, podjął uchwałę w tej części z istotnym naruszeniem prawa – zwłaszcza, że jak wynika z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy gminnej to organy gminy sprawują kontrolę oraz nadzór nad działalnością organów sołectwa. WSA zwrócił także uwagę na to, że przyznanie przez racjonalnego ustawodawcę zebraniu wiejskiemu jedynie uprawnień uchwałodawczych wskazuje na wyraźne ograniczenie kompetencji tego organu w stosunku do rady gminy, która jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym – poprzez powołaną komisję rewizyjną.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2019 r., II SA/Ke 652/19

Źródło: CBOSA

Sob., 4 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel