Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych w 2018 r.

Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych w 2018 r. fotolia.pl

Minister Energii przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”. Dokument zawiera najważniejsze dane dot. losów polskiego sektora gazowego w 2018 roku.

Kluczowe wnioski

Najważniejsze wnioski sformułowane przez autorów „Sprawozdania…” to między innymi:

 • Systematycznie z roku na rok wzrasta zużycie gazu ziemnego. W 2018 r. zapotrzebowanie odbiorców w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 4%, do poziomu 199 TWh;
 • W lutym 2018 r. odnotowano rekordowo wysokie szczytowe zapotrzebowanie odbiorców, które wyniosło 888,7 GWh/dobę, i znacząco przekroczyło najwyższe dotąd historyczne zużycie dobowe z 2012 r.;
 • Udział importowanego gazu ziemnego z kierunku wschodniego systematycznie spada. W ciągu ostatnich pięciu lat udział paliw gazowych sprowadzanych z kierunku wschodniego spadł z 76% całkowitego importu do 61% całkowitego importu;
 • Jednocześnie wzrastają dostawy paliw gazowych z innych kierunków.  W 2018 r. import paliw gazowych przez terminal LNG w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 58%, a dostawy były realizowane z Kataru, Norwegii i USA;
 • Zgodnie z harmonogramem realizowana jest inwestycja w gazociąg Balic Pipe. Kontynuowane są również prace nad rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu, jak również realizacją połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi, tj. ze Słowacją, Litwą, Czechami i Ukrainą;
 • Oprócz realizacji projektów dywersyfikacyjnych operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych prowadzą działania w zakresie rozbudowy krajowego systemu gazowego, co przyczyni się również do zapewnienia rozpływów gazu ziemnego z gazociągu Baltic Pipe i dostaw paliw gazowych;
 • Obok programów realizowanych przez operatora systemu przesyłowego, PSG sp. z o.o. w 2018 r. przyjęła do realizacji „Program przyśpieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022”, który umożliwi przyłączenie do sieci gazowej nowych odbiorców poprzez budowę sieci dystrybucyjnych na terenach niezgazyfikowanych;
 • Prognozy przygotowane na potrzeby Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz OGP Gaz-System S.A. potwierdzają dynamiczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w gospodarce (do 308 TWh w 2040 r.);
 • Rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego, w których lokowane są zarówno zapasy obowiązkowe oraz zapasy handlowe paliw gazowych, w szczególności kawernowych, stanowi istotny element zapewnienia bezpiecznych dostaw paliw gazowych do odbiorców. Oczekuje się w kolejnych latach decyzji inwestycyjnych w tym zakresie;
 • Potrzeba dynamicznej rozbudowy infrastruktury gazowej skłania do przeprowadzenia przeglądu obowiązujących przepisów regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie infrastruktury liniowej oraz dokonanie oceny, czy możliwe jest dokonanie w nich zmian ułatwiających realizację planowanych inwestycji;
 • Wyniki przygotowanych wspólnych regionalnych ocen ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego potwierdzają, że regionalna infrastruktura pozwala zapewnić nieprzerwane dostawy gazu ziemnego do odbiorców w przypadku zakłócenia pojedynczego największego elementu infrastruktury regionalnej.
 • Przeprowadzone analizy wykazują potrzebę dostosowania obowiązujących regulacji w zakresie bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do zmieniających się warunków rynkowych. W pierwszej kolejności niezbędne jest dokonanie zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, która zwiększy efektywność mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. 

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.gov.pl

Czw., 1 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel