Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Włącz się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych

Włącz się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych fotolia.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich pracuje nad uruchomieniem nowego systemu informatycznego dostarczającego dane dotyczące usług publicznych świadczonych w Polsce przez samorząd terytorialny.

System ma powstać do końca 2021 roku, a jego celem jest:

  • umożliwienie władzom samorządowym monitorowania kluczowych dla przedsiębiorców i obywateli usług publicznych pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej;
  • umożliwienie prowadzenia porównań osiąganych wyników ze wskaźnikami innych jednostek z całego kraju (benchmarking), a w rezultacie poprawę jakości i dostępności świadczenia usług publicznych świadczonych przez JST.

W marcu br. ukończony został projekt pn. „Systemu Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP”, podczas którego została opracowana i przyjęta przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego koncepcja ogólna Systemu Monitorowania Usług Publicznych oraz opracowano I część systemu, obejmującą większość obszarów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Od kwietnia 2019 br. realizowany jest kolejny projekt, stanowiący kontynuację prac nad SMUP. W jego ramach planowana jest m.in. analiza usług poddawanych monitorowaniu, wypracowanie zestawu wskaźników dla monitorowania, zbadanie dostępności danych i określenie źródeł tych, które nie są zbierane lub nie są udostępniane w następujących obszarach: (1) edukacja, (2) lokalna polityka społeczna, (3) kultura i rekreacja. Są to usługi na które samorządy wydają najwięcej - stąd pogłębiona wiedza o kosztach i wynikach jest konieczna.

Wszystkie bezpośrednie koszty uczestnictwa JST będą sfinansowane przez projekt.

Teraz potrzebne jest zaangażowanie grupy jednostek samorządu o różnej wielkości i charakterystyce z terenu całego kraju, które - współpracując w Grupach Wymiany Doświadczeń poświęconych poszczególnym usługom - wniosą swój wkład w powstanie SMUP, tzn. podzielą się swoimi dobrymi doświadczeniami w zakresie organizacji świadczenia tych usług oraz ich monitorowania. Dzięki temu, jednostkom tym będzie też łatwiej skorzystać z systemu SMUP dla celów poprawy zarządzania usługami, kiedy zacznie on już formalnie funkcjonować (2021).

Dlatego partnerzy projektu zapraszają samorządy członkowskie: zainteresowane powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy do uczestnictwa w tych pracach poprzez zgłoszenie się do wybranych Grup Wymiany Doświadczeń, gdzie byłyby reprezentowane przez co najmniej 2 osoby:

  • praktyka z doświadczeniem w zarządzaniu daną usługą z poziomu kierownictwa urzędów (z-cę prezydenta /burmistrza/starostę/członka zarządu) lub kierownika średniego szczebla (np. naczelnika wydziału, kierownika referatu, dyrektora jednostki organizacyjnej/zakładu budżetowego, prezesa spółki samorządowej itp.) oraz
  • osobę bezpośrednio zaangażowaną w dostarczanie danej usługi, jej sprawozdawanie i analizowanie.

W załączniku nr 1 znajduje się lista 8 Grup Wymiany Doświadczeń. Szczegóły dotyczące planowanej organizacji pracy w grupach znajdują się w Zaproszeniu (także w załączeniu).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) oraz przesłanie skanu zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2019 r., pocztą elektroniczną do kierownika projektu SMUP w Departamencie Administracji Publicznej MSWIA – p. Marka Śliwińskiego, adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szersze informacje na temat założeń merytorycznych Systemu Monitorowania Usług Publicznych opublikowane zostały na stronie: www.administracja.mswia.gov.pl

Wszelkich informacji na temat organizacji pracy grup udzielają przedstawiciele naszych stowarzyszeń:

  • Tomasz Potkański, z-ca dyr. Biura ZMP, tel. 669 161 616, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Grzegorz Kubalski, z-ca dyr. Biura ZPP, tel. 503 093 670, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto, 24 czerwca 2019 r., w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 (wejście przez portiernię od ul. Rakowieckiej) w godzinach 10:30 – 15:00 odbędzie się spotkanie dla JST biorących udział w Grupach Wymiany Doświadczeń na poprzednim etapie projektu SMUP, w trakcie którego podsumujemy prace wspólnie wykonane w latach 2017-2018 i omówimy plan prac na lata 2019-2020. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane dołączeniem do grona współpracujących przy budowie systemu SMUP serdecznie zapraszamy na to spotkanie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać również pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Sob., 15 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska