Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ekspertyza techniczna w postępowaniu dowodowym

Ekspertyza techniczna w postępowaniu dowodowym fotolia.pl

Zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 k.p.a. - organy administracji publicznej obowiązane są m.in. przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obowiązek ten odnosi się jednak do decyzji bądź postanowienia kończącego postępowanie i załatwiającego sprawę administracyjną, nie można rozciągać go na kwestię wydania postanowienia dowodowego, które nie kończy postępowania w sprawie - a takim postanowieniem jest postanowienie wydawane na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego.

Art. 81c ust. 2 nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej i ma on na celu jedynie uzupełnienie materiału dowodowego w danej sprawie.

Wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2019, sygn. akt: II OSK 1260/17

Sob., 11 Mj. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka