Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP za racjonalnym rozwojem administracji

ZPP za racjonalnym rozwojem administracji .

Związek Powiatów Polskich zwraca się do strony rządowej z apelem o podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań dla rozwoju skutecznej informatyzacji administracji. Zaangażowanie samorządów we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań od początku do końca, przyczyni się do poprawy świadczenia usług publicznych - zauważa Zgromadzenie Ogólne ZPP w stanowisku podjętym 3 kwietnia br.

Związek Powiatów Polskich liczy na kontynuację wspólnych działań ze stroną rządową dla dobra społeczeństwa i samorządu. W ocenie korporacji wprowadzanie nowych technologii w zakresie e-administracji bez udziału powiatów będzie się odbywało ze szkodą dla administracji centralnej, samorządowej, ale przede wszystkim – dla obywateli. Zaniepokojenie Związku Powiatów Polskich budzą bowiem zmiany niedawno zapowiadane i proponowane przez stronę rządową.

Po pierwsze, jak czytamy w stanowisku, według doniesień prasowych, jesienią 2019 roku w ramach tzw. pakietu deregulacyjnego planowana jest likwidacja obowiązku posiadania przez kierowców dokumentu prawa jazdy w trakcie jazdy. Rozwiązanie to jest niewątpliwie społecznie pożądane (oznacza zniesienie mandatów za brak dokumentu), jednak jego odpowiedzialne wdrożenie wymaga czasu i odpowiednich przygotowań. Resort cyfryzacji postanowił, iż wiedzę na temat posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami Policja i inne organy będą czerpały z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Oznacza to konieczność zapewnienia niezakłóconego, ciągłego i prawidłowego działania systemu, a także synchronicznego przekazywania danych pomiędzy SI Kierowca obsługującym starostów a CEPIK. Według ekspertów samorządowych ds. informatyzacji, przygotowanie i wdrożenie zmian systemowych pozwalających na stabilną pracę w samorządach w razie zniesienia obowiązku posiadania prawa jazdy, wymaga czasu – min. 2 lata. Ponadto, do dnia dzisiejszego nie przedstawiono do uzgodnienia projektów aktów prawnych pozwalających na wprowadzenie ww. zmian w życie. W świetle powyższego ZPP uważa, że bezkrytyczne dążenie do pospiesznego wdrożenia e-prawa jazdy może zakończyć się równie spektakularnymi problemami, jak te, które były konsekwencją nieprzemyślanego uruchomienia CEP 2.0. Dlatego domaga się racjonalności i rzetelnych konsultacji planów ministerstwa z samorządami. - Wszelkie zmiany dotyczące informatyzacji, które dotykają powiatów, powinny być tworzone w ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.- podkreślają przedstawiciele powiatów.

Wątpliwości Związku Powiatów Polskich budzi ponadto projekt nowej ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zaprezentowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Co prawda idea elektronizacji postępowań i usług publicznych zasługuje na poparcie, ale w przypadku proponowanej ustawy, będzie się to działo kosztem budżetów samorządów. Jak wskazuje Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy, skutkiem ubocznym zmiany zasadniczego sposobu doręczeń z przesyłek listowych na elektroniczne jest zagrożenie 65 proc. dochodów Poczty Polskiej S.A., pochodzących z doręczania przesyłek listowych. Aby zrekompensować Poczcie Polskiej ww. uszczerbek finansowy, resort cyfryzacji postanowił zaproponować, by samorządy pokryły niedobór powstały wskutek wdrożenia nowych przepisów. Wszystkie skrzynki podawcze podmiotów publicznych będą założone w ramach usługi oferowanej przez Pocztę Polską S.A., zostaną tam też domyślnie założone skrzynki doręczeń podmiotów znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Poczta Polska będzie też świadczyła tzw. publiczną usługę hybrydową, w ramach której pismo kierowane przez obywatela w postaci papierowej będzie digitalizowane i odpowiednio pismo kierowane do obywatela będzie drukowane dopiero w ramach Poczty Polskiej. Zgodnie z projektem, podmiot publiczny – a będą to przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego – będzie ponosił opłatę nie tylko za korespondencję wychodzącą, ale również część przychodzącej – tą, która była przesyłana w postaci elektronicznej. Wysokość opłaty uzależniona będzie od wolumenu transferu na skrzynkę podawczą. W ten sposób dotychczasowe koszty ponoszone przez obywateli (stanowiące tym samym dochód Poczty Polskiej) zostają przeniesione na organy samorządowe.

Dlatego Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się rozwiązaniu, które ma ratować budżet Poczty Polskiej S.A. kosztem budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie korporacja deklaruje pomoc przy opracowaniu takich rozwiązań, które pozwolą na skuteczne osiągnięcie celów ustawy, bez uszczuplania finansów samorządów.

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska