Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami to akt prawa miejscowego

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami to akt prawa miejscowego fotolia.pl

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje także prawo mieszkańców do oddania zwierzęcia do schroniska lub zawiezienia rannego w wyniku wypadku zwierzęcia do lekarza weterynarii. Jest to zatem akt prawa miejscowego - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, sygn. II SA/Gd 697/18.

Rada Gminy podjęła w 2018 roku, uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Prokurator wniósł skargę do WSA o stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały z uwagi na fakt, że uchwała ta ma charakter aktu prawa miejscowego, ponieważ posiada ona wszelkie cechy charakteryzujące akty prawa miejscowego tj. adresaci zostali określeni w sposób generalny a nałożone obowiązki i uprawnienia mają charakter abstrakcyjny, a zatem jako akt prawa miejscowego stanowionego przez organy gminy powinna być ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym, przy czym publikacja aktu jest niezbędnym warunkiem jego wejścia w życie.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wniosła o jej oddalenie, bowiem zgodnie z jej twierdzeniami uchwała ta nie miała charakteru aktu prawa miejscowego a jedynie aktu kierownictwa wewnętrznego. Z związku z tym, nie było potrzeby jej publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały z uwagi na jej sprzeczność z prawem. W uzasadnieniu Sąd powołał art. 87 ust. 2 Konstytucji zgodnie z którym akty prawa miejscowego są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Uchwała ta podlegała obowiązkowemu opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa. Jest to warunek konieczny do jej wejścia w życie. Brak publikacji aktu normatywnego skutkuje zaś jego nieważnością - podkreślił WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. II SA/Gd 697/18.

Źródło: CBOSA

Czw., 14 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek