Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o wszczęcie postępowania a czynności kontrolne organu

Wniosek o wszczęcie postępowania a czynności kontrolne organu fotolia.pl

O podjęcie czynności kontrolnych przez organ nadzoru budowlanego może wystąpić każdy, kto dostrzega potrzebę zbadania stanu faktycznego pod kątem obowiązujących norm budowlanych. Jednakże zareagowanie przez organ na skargę lub wniosek o podjęcie określonej kontroli nie oznacza automatycznie wszczęcia postępowania administracyjnego, które kończy się wydaniem decyzji lub postanowienia zgodnie z regułami k.p.a. - stwierdził WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 25 października 2018 roku (sygn. akt: II SA/Sz 931/18).

Stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. W ramach swoich uprawnień, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że postępowanie kontrolne prowadzone przez organ nadzoru budowlanego, nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Sąd wskazał również, że czynności kontrolne, w rozumieniu art. 81 ust. 4, art. 81a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, nie są tożsame z oględzinami jako czynnością procesową przewidzianą w art. 79 k.p.a. Nie mają w związku z tym do nich zastosowania wymagania stawiane czynnościom dowodowym, w także określony w art. 79 k.p.a. Dopiero w przypadku stwierdzenia w toku czynności kontrolnych, naruszeń prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest wszcząć postępowanie administracyjne prowadzące do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego. Postępowanie kontrolne nie jest postępowaniem jurysdykcyjnym więc nie kończy się wydaniem decyzji.

Sob., 5 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka