Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (9)

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (9) fotolia.pl

Począwszy od 2019 r. starosta będzie zobowiązany do sporządzania, aktualizacji oraz publikacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Zgodnie z nowododanym art. 8a ustawy lista winna zawierać dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. W odniesieniu do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwo obywatelskie lista powinna zawierać wskazanie punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona oraz informację o sposobie dokonywania zgłoszeń.

W tym miejscu należy podkreślić, że lista ma obejmować również jednostki, które świadczą usługi nieodpłatnego poradnictwa również poza ramami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przykładowo w zakresie poradnictwa świadczonego w ramach innych zadań powiatu obejmować powinna usługi poradnictwa świadczone przez powiatowego rzecznika praw konsumentów czy przez ośrodek interwencji kryzysowej. Lista nie ma obejmować wyłączenie usług świadczonych przez powiaty lub wyłącznie na ich zlecenie. Przykładowo, jeżeli Okręgowy Inspektorat Pracy pełni dyżury, w trakcie których udzielane są porady mieszkańcom powiatu, informacja na ten temat powinna znaleźć się na liście.

Jeżeli chodzi o podział listy na tematykę, można skorzystać z wyliczenia wskazanego w ust. 1 art. 8a (poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne).

Starosta będzie zobowiązany udostępnić listę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.  Ponadto co najmniej raz w roku lista powinna być upubliczniona w lokalnych środkach masowego przekazu.

Sob., 10 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel