Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Błędy w technice prawodawczej mogą doprowadzić do nieważności uchwały

Błędy w technice prawodawczej mogą doprowadzić do nieważności uchwały fotolia.pl

Cel regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzeniu ścieków. Dlatego też wskazanie w § 1 zaskarżonej uchwały tego celu należy uznać za naruszenie prawa. Trudno jest jednak przyjąć, iż wprowadzenie do regulaminu takiego zapisu stanowi na tyle istotne naruszenie prawa, że musiałoby skutkować stwierdzeniem jego nieważności. Tymczasem w § 5 ust. 6 i 7 Rada Gminy odmiennie niż w § 8 ust. 1 wprowadziła zmodyfikowaną podstawę odcięcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody oraz uprawnienie dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wstrzymania dostawy wody. Również w § 5 ust. 10 w niezrozumiały sposób udzieliła przedsiębiorstwu prawo informowania przedsiębiorstwa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rację ma także skarżący wskazując, iż w § 6 ust. 1 pkt 4 Rada Gminy bez upoważnienia nałożyła na odbiorcę wody obowiązek wykonania na swój koszt wszelkich napraw instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, w punkcie 7 zaś nałożyła na odbiorcę wody w przypadku zbycia nieruchomości obowiązek wskazania zakładowi nabywcy i podanie potwierdzonego jego podpisem stanu wskazań wodomierza. Natomiast w § 7 pkt 1-7 Rada bez podstawy prawnej wprowadzała własne zakazy dotyczące odbiorcy wody.

Lektura zaskarżonej uchwały potwierdza także niewypełnienie delegacji ustawowej poprzez nieokreślenie sposobu dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza, sposobu postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardów obsługi odbiorców usług, a w szczególności załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.  Sąd - na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. - stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Przede wszystkim trzeba podkreślić, iż organ uchwałodawczy Gminy w wielu kwestiach nie wypełnił delegacji ustawowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2018 r. II SA/Go 551/18

Źródła: CBOSA

Sob., 6 Prn. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk