Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektroniczny dowód - co będzie zawierał?

Elektroniczny dowód - co będzie zawierał? fotolia.pl

W wykonaniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (w którego wykonaniu przygotowywane jest rozporządzenie) wprowadza wzór dowodu osobistego, który oprócz warstwy graficznej, będzie zawierać także warstwę elektroniczną.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawarte będą:

  • dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyłączeniem numeru CAN;
  • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
  • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
  • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
  • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

W świetle powyższego konieczne jest określenie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej, których spełnienie zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania dowodu osobistego. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rządowej koncepcji wdrożenia eDowodu, ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, określone przez profile ochrony  bezpieczeństwa według normy Common Criteria (ISO 15408) dla bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego oraz dokumentu podróży. Dodatkowo z uwagi na fakt, że nowy dowód osobisty będzie posiadał funkcjonalności realizacji podpisu elektronicznego (podpis osobisty) i będzie kwalifikowanym urządzeniem do składania podpisu elektronicznego, dodatkowo ma wypełniać wymogi norm określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/650 z dnia 25 kwietnia 2016 r.  ustanawiającej normy dotyczące oceny bezpieczeństwa kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu  i pieczęci na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

Sob., 18 Sp. 2018 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka