Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym fotolia.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

 • samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
 • ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:

 • zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;
 • rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;
 • dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;
 • zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny;

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:

 1. wypełnić ankietę zgłoszeniową;
 2. wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);
 3. zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednią grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia);
 4. spełnić kryteria określone w regulaminie programu;

FRDL zachęca Jednostki Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w programie i ubieganie się o Znak ELoGE!

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać ELoGE można znaleźć na stronie www.frdl.org.pl

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska