Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie

W tym tygodniu w parlamencie fotolia.pl

Na bieżący tydzień zaplanowano posiedzenie obu izb parlamentu. Posłowie będą obradować od wtorku do piątku. Senatorowie od środy do piątku.

Zarówno w już przewidzianych porządkach obrad plenarnych obu izb, jak i na towarzyszących posiedzeniach komisji, znalazły się ustawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. Senatorowie rozpatrzą przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie Prawo światowe. Szeroko je już opisywaliśmy m.in. tutaj). Dotyczą uregulowania reprezentacji związków zawodowych w komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora szkoły oraz utajnienia głosowań rady pedagogicznej, gdy dotyczą dyrektora. Z kolei w porządku plenarnym posiedzenia Sejmu znalazł się senacki projekt nowelizujący ustawy o referendum lokalnym. Deklarowanym jego celem jest wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu, wydanym w trybie referendalnym w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej. Jest to wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15), stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym i ustawy o referendum lokalnym z Konstytucją RP.

5 czerwca (wtorek)

Sejmowa komisja samorządu terytorialnego wysłucha informacji Państwowej Komisji Wyborczej na temat roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów. Tego dnia senatorowie z komisji edukacji oraz osobno z komisji samorządowej debatować nad opisaną wyżej nowelizacją Prawa oświatowego. Z kolei dwie połączone sejmowe komisje - infrastruktury oraz samorządu terytorialnego przeprowadzi pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów nowelizacji ustawy o własności lokali. Oba, zgłoszone przez konkurencyjne kluby (PO i PiS), zmierzają w tym samym kierunku - naprawienia luki kompetencyjnej, jaka znalazła się po wprowadzeniu zmian do tej ustawy poprzez ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dodano tam - bez konsultacji ze stroną samorządową - ustęp regulujący warunki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego. Obowiązek stwierdzenia, czy wymagania w tym zakresie zostały spełnione, nałożono na starostę. Ale zabrakło regulacji dotyczącej wydania stosownego zaświadczenia. I ten element m.in. wprowadza projekt poselski. Związek Powiatów Polskich przedstawił opinię, w której nie zgodził się z twierdzeniem, iż nałożenie na starostę nowego obowiązku nie wiąże się ze skutkami finansowymi.

6 czerwca (środa)

Rego dnia sejmowa komisja samorządu terytorialnego wysłucha informacji rządu na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego. W środę również posłowie z podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333) kontynuować będą swoją pracę.

7 czerwca (czwartek)

Dwie komisje poselskie - infrastruktury oraz samorządu terytorialnego przeprowadzą pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 2425, tutaj. Jak piszą projektodawcy z Platformy Obywatelskiej, celem nowelizacji jest uniemożliwienie wyrzucania ludzi z mieszkań bez prawa do lokalu socjalnego. W opinii autorów projektu ustawa 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadzająca zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie była konsultowana z organizacjami lokatorskimi, a na końcowym etapie prac nad projektem dodano przepisy ułatwiające wyrzucanie lokatorów na bruk. Ich projekt jest krótki i zawiera głównie przepisy uchylające, m.in. art. 19f ust. 3 stanowiący, że do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Źródło: sejm.gov.pl i senat.gov.pl

Pt., 1 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża