Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Biuletyn PPP - IV numer jest już dostępny

 Biuletyn PPP - IV numer jest już dostępny .

Czwarty numer Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego przede wszystkim skupia się na zagadnieniach związanych z projektami hybrydowymi, czyli przedsięwzięciami partnerstwa publiczno-prywatnego, do których realizacji użyto środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na uwadze Politykę Rządu w zakresie PPP w biuletynie pokazano, jak perspektywy jej wdrażania obecne są w dokumentach różnych ministerstw – w zakresie realizacji należących do ich kompetencji zadań publicznych. W szczególności kładziemy nacisk na hybrydy.

Zapytano też samorządy o to, jak realizują takie przedsięwzięcia.

W publikacji przedstawiono również dotychczasowe praktyki w zakresie łączenia środków z Unii Europejskiej i przedsięwzięć PPP. Założenia projektów hybrydowych ukazane zostały przez pryzmat podstawowych dla projektów dotacyjnych zagadnień i pierwotnych przeszkód, z jakimi zetknęły się projekty hybrydowe.

Przedstawiono praktyczne wskazówki mówiące o tym, jak podmiot publiczny powinien przygotować się do realizacji projektu hybrydowego. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie na łamach Biuletynu podzielili się zarówno doradcy, jak i samorządowcy.

W ramach numeru ukazano ponadto interesujące przykłady projektów PPP uwzględniających w montażu finansowym dotacje krajowe.

Pokazano również kiedy partnerstwo publiczno-prywatne może być alternatywą dla projektów objętych nieudanymi aplikacjami o przyznanie dotacji unijnych.

Chcąc wskazać, jak realizowany jest projekt Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, zamieszczono szczegółową relację z debaty, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku w Opalenicy. Zamieszczono również sprawozdanie z pierwszej krajowej wizyty studyjnej, która odbyła się w grudniu w 2017 r. Płocku.

Dowodem tego, że Projekt przynosi zakładane efekty świadczą wyniki anonimowych kwestionariuszy oceny szkolenia wypełnionych przez uczestników cyklu 16 szkoleń regionalnych, które odbyły się w ubiegłym roku. Przedstawiono ich opis.

Z racji tego, że w grudniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, wydał objaśnienia dotyczące problematyki rozliczania przez partnera prywatnego na gruncie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, transakcji realizowanych w ramach umów o PPP, zaprezentowano ich pierwszy fragment.

W ramach Akademii PPP przedstawiono inwestycje PPP w infrastrukturze parkingowej i rewitalizacyjnej. Materiały wzbogacają ciekawe wypowiedzi przedstawicieli samorządów.

Zwyczajowo Biuletyn zamyka Encyklopedia PPP, która tym razem skupia się na analizach przedrealizacyjnych.

Biuletyn można pobrać ze strony www.zpp.pl.

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska