Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (9)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (9) fotolia.pl

Zgodnie z art. 21 ust. 9-13 ustawy o samorządzie powiatowym, od kolejnej kadencji samorządowej, w sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty.

Interpelacje mają dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania mają dotyczyć aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Podobnie jak interpelacja, zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz pytania.

Interpelacje i zapytania będą musiały być składane na piśmie do przewodniczącego rady, który będzie zobowiązany niezwłocznie przekazać je staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, będzie zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi ma być podawana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponieważ obecnie w niektórych statutach powiatów przewidziano możliwość oraz tryb składania zapytań i interpelacji przez radnych, podobnie jak w przypadku zmian omawianych w poprzednich artykułach, również w tym zakresie regulacje statutowe powinny zostać zniesione.

Możliwość kierowania interpelacji i zapytań będzie prawem niezależnym od prawa składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej czy z prowadzonym do ustawy o samorządzie powiatowym prawem radnych do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wstępu do pomieszczeń (o tym uprawnieniu szerzej będziemy pisać w kolejnym artykule).

W przypadku zapytań i interpelacji w ustawie o samorządzie powiatowym nie wprowadzono ograniczenia w zakresie realizacji tego prawa z powołaniem się na ochronę prawa do prywatności czy prawa do ochrony innych dóbr. Nie oznacza to, że takie ograniczenia nie występują. Przykładowo zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, zatem w mojej ocenie realizacja ustawowego prawa radnych do otrzymania odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz obowiązku ich publikacji na stronie BIP, nie może prowadzić do naruszenia tego prawa.

Pt., 30 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel